Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ nơi tuyến đầu chống dịch

Bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ nơi tuyến đầu chống dịch

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Quân cảnh Kazakhstan luyện tập chuẩn bị tranh tài tại Army Games 2021

Nhớ phố mùa dịch

Nhớ phố mùa dịch

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Kiểm soát các chốt kiểm soát

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!

Trung tâm cấp cứu 115 xin nghe!

Sẻ chia với ngư dân thành phố cảng

Sẻ chia với ngư dân thành phố cảng