QĐND - Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Th­ượng tướng Nguyễn Chơn sinh tháng 12-1927 trong gia đình bần nông ở xã Hòa Thắng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam; trú tại số nhà 548-Trưng Nữ Vương, phư­ờng Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chơn.

 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí là đoàn viên thanh niên xã; ngày 15-2-1946, đồng chí nhập ngũ, là chiến sĩ Tiểu đoàn 19, tỉnh Quảng Nam, tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp ở chiến trường miền Trung Nam Bộ (Khu 5); ngày 1-11-1949, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1949 đến tháng 4-1956, đồng chí giữ các chức vụ Tiểu đội trưởng; Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 20, Trung đoàn 210, Sư đoàn 305.

Tháng 5-1956 đến tháng 4-1958, đồng chí được cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân (Khóa 10).

Tháng 5-1958 đến tháng 3-1959, đồng chí giữ chức Đại đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 305.

Tháng 4-1959 đến tháng 1-1965, đồng chí là cán bộ tham mưu, Trung đoàn 1 (Trung đoàn Ba Gia), Khu 5.

Tháng 2-1965 đến tháng 7-1970, đồng chí giữ các chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9; Trung đoàn phó-Tham mưu trưởng, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2; Tham mưu phó, Tham mưu trưởng, rồi Phó tư lệnh Sư đoàn 2, Khu 5.

Tháng 8-1970, đồng chí được cử ra Bắc công tác và sau đó tháng 10-1970 được điều trở lại chiến trường Khu 5.

Tháng 10-1970 đến tháng 12-1976, đồng chí giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 2, Sư đoàn 711, Khu 5.

Tháng 1-1977 đến tháng 2-1979, đồng chí được cử đi học bổ túc văn hóa, sau đó được đi học tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 3-1979 đến tháng 11-1979, đồng chí giữ chức Phó tư lệnh Quân đoàn 2.

Tháng 12-1979 đến tháng 11-1983, đồng chí giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2.

Từ tháng 9-1982 đến tháng 11-1983, đồng chí được cử đi học tại Học viện quân sự Vôrôsilôp (Liên Xô).

Tháng 12-1983 đến tháng 11-1984, đồng chí giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Từ tháng 12-1984 đến tháng 7-1987, đồng chí giữ chức Quyền Tư lệnh Quân khu 5 rồi Tư lệnh Quân khu 5, Phó bí thư Đảng ủy quân khu.

Tháng 8-1987 đến tháng 11-1993, đồng chí giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 12-1993 đến tháng 12-1998, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1979, Trung tướng năm 1984, Thượng tướng năm 1988.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12-1986) và lần thứ VII (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí là đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII (1987-1992).

Tháng 1-1999, đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu.

Do có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1970); Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhì; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.