leftcenterrightdel
Các đội trình bày phần thi.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật của thanh niên và phụ nữ quân đoàn chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Quân đoàn 4 (20-7-1974/20-7-2019).

Hội thi có sự tham gia của 23 đội với hơn 100 cán bộ tuyên truyền viên giỏi, thay mặt cho hàng trăm tổ, đội tuyên truyền viên cơ sở tại các đơn vị. Phần dự thi của các đội được xây dựng theo một chương trình hoàn chỉnh trong thời gian 25 phút và được minh họa bằng các loại hình nghệ thuật hát, múa, thơ, nhạc, cảnh diễn… Nội dung tuyên truyền tập trung vào truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 4; những trận đánh tiêu biểu, những tấm gương anh hùng, liệt sĩ; vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ…

Hội thi là dịp đánh giá, tổng kết mô hình hoạt động của tổ, đội tuyên truyền viên ở cơ sở; bổ sung, đổi mới, hoàn thiện nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động thanh niên, phụ nữ trong và ngoài đơn vị, tiếp tục đưa hoạt động tuyên truyền thành nền nếp, thường xuyên ở các đơn vị trong toàn quân đoàn.

Hội thi diễn ra đến ngày 12-7.

Tin, ảnh: MINH NGÂN