Trong hội nghị chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, T. cho rằng, để xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cần có bước đột phá. Với chủ trương “trên dưới cùng làm”, anh đề xuất: “Huy động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ”. Chi bộ cho rằng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định của đơn vị và tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, nên đã không nhất trí chủ trương huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp xây dựng cảnh quan môi trường của T. Với quyền bảo lưu ý kiến, anh T. phát biểu trước chi bộ: “Trong hội nghị đảng ủy tiểu đoàn, tôi sẽ trình bày lại ý kiến của mình để xin chủ trương của trên”.

Tuy nhiên, khi hội nghị đảng ủy tiểu đoàn diễn ra, đồng chí Phó bí thư Chi bộ Đại đội 1 phát biểu theo đúng tinh thần nghị quyết của Chi bộ Đại đội 1. Sau hội nghị đảng ủy, mấy đảng viên hỏi T. vì sao không nói về quan điểm cá nhân. Anh trả lời: “Đúng là hôm qua cũng vì "cái tôi", nên khi thấy có ý kiến trái với đề xuất của mình, tôi có chút không hài lòng. Sau khi suy xét kỹ, tôi thấy mình không thể vì "cái tôi" cá nhân quá cao mà bỏ qua cái đúng. Mình nên gạt bỏ "cái tôi", tôn trọng tập thể thì mới đóng góp hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Nhờ thực hiện quan điểm đó, nên T. đã ngày càng hoàn thiện mình. Đơn vị anh phụ trách luôn có bầu không khí dân chủ, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Nguyễn Văn T. là phó bí thư đảng ủy tiểu đoàn, là tiểu đoàn trưởng năng nổ, trách nhiệm, được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến.

PHAN XUÂN ĐỊNH