Tại các gia đình Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê và Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Bộ trưởng Phan Văn Giang và các đồng chí trong đoàn thành kính dâng hương, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong không khí thân tình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và mong thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp nối truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đồng chí tướng lĩnh trên từng cương vị công tác đã có những đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là những quyết sách chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy trên chiến trường thể hiện tài thao lược của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, chỉ huy bảo đảm hiện thực hóa những quyết định chiến lược của Đảng, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương và thăm hỏi thân nhân Đại tướng Lê Trọng Tấn.  
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tri ân tại gia đình Đại tướng Hoàng Văn Thái. 
leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Phan Văn Giang dâng hương Đại tướng Đoàn Khuê.
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - TUẤN HUY