Nhân dân cả nước dõi theo từng ngày chương trình nghị sự Đại hội lần thứ XII của Đảng-nơi tụ hội tinh hoa phẩm chất, trí tuệ của một Đảng cầm quyền với sứ mệnh lịch sử. Đại hội XII là Đại hội sau 30 năm Đổi mới đầy dũng cảm và sáng tạo trong bối cảnh có những thời điểm hết sức cam go, nghiệt ngã. Nhớ lại những năm tháng sau chiến tranh đến trước thời Đổi mới, được đánh dấu từ năm 1986, người dân thiếu từng lon gạo, nắm muối, tấm áo… Kinh tế suy sụp, niềm tin giảm sút; lại thêm hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, khiến khó khăn càng chồng chất. Đúng lúc đó, Đảng đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm khắc tự phê bình và tìm ra hướng đi mới, đưa đất nước từng bước đi vào ổn định, phát triển để có được những thành tựu quan trọng như hôm nay. Sau ba thập kỷ, diện mạo đất nước đã thực sự đổi thay, so với trước năm 1986 là “một trời một vực”. Sự đúng đắn của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện đã được khẳng định qua thực tiễn sinh động. Chính những thành tựu của công cuộc đổi mới lịch sử này đã củng cố niềm tin của nhân dân ta vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Tuy nhiên, để đi tiếp con đường vinh quang và còn không ít chông gai đó, nhân dân rất mong chờ sự lãnh đạo thật bản lĩnh và sáng suốt của Đảng ta; như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.

Theo dõi, chấm điểm thi đua trong những ngày diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng ở đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa). Ảnh: MẠNH THẮNG.


Đạo đức, văn minh của Đảng là đạo đức, văn minh của người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ của nhân dân, như Bác Hồ đã căn dặn. Nhân dân ta hướng về Đại hội Đảng bằng niềm tin Đảng sẽ thực sự trong sạch vững mạnh; thực sự đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới để có chiến lược, sách lược và cả mưu lược đúng đắn, sáng tạo, khôn ngoan, nhằm đưa đất nước ta tiến vững, tiến nhanh, tiến xa hơn nữa.

Từ dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng này, nhân dân ta đã thấy và tin tưởng hơn vào tinh thần không ngừng đổi mới của Đảng ta, với những quyết định mang tính đột phá chiến lược mạnh mẽ trong phát triển đất nước, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nhanh nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Nhân tố quyết định thành công chính là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp; đã hoạch định đường lối chiến lược xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; lựa chọn, bầu ra những người có đức, có tài vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và các cương vị lãnh đạo của Đảng.

Niềm vui, niềm tin từ Đại hội XII đã và đang lan tỏa về mọi phố phường, xóm làng, thôn bản… Một mùa xuân mới đã về trên đất nước ta. Mỗi công trình mới mọc lên, từng việc tốt được thực hiện, sự tử tế tốt đẹp lan tỏa, cuộc sống từng nhà được cải thiện làm cho chúng ta thêm hân hoan, phấn khởi. Chúng ta yêu hòa bình, trân trọng những giá trị cao cả của nhân loại và cũng rất biết cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống.

Biết nghe nhận, biết sửa mình, Đảng ta sẽ trong sạch, vững mạnh hơn, từ đó niềm tin của nhân dân vào Đảng sẽ được củng cố và tăng thêm. Khi có niềm tin của nhân dân thì không có khó khăn, trở lực nào mà Đảng không vượt qua được. Điều đó cũng có nghĩa là đất nước sẽ ổn định, phát triển và đi lên, non sông Việt Nam sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN HỮU QUÝ