* TS, Nhà giáo ưu tú PHẠM XUÂN KHÁNH, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội:

Tiền đề, cơ hội để giáo dục nghề nghiệp phát triển

Nhìn lại kết quả thực hiện nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của Nghị quyết Đại hội XII, có thể thấy: Nhiều chủ trương, chính sách gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, gắn kết đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động (nhất là tại các trường đào tạo nghề) đã được triển khai, áp dụng đồng bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến toàn xã hội; nâng cao nhận thức của người dân về việc lựa chọn ngành nghề, học nghề và nâng cao kỹ năng, tay nghề. Chính vì vậy, giáo dục nghề nghiệp từng bước được đổi mới và phát triển, đạt nhiều thành tựu nổi bật cả về số lượng, loại hình đào tạo, cơ cấu trình độ, ngành nghề.

leftcenterrightdel
TS, Nhà giáo Ưu tú Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội.

Nội dung này tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa phù hợp với giai đoạn phát triển mới, được nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng. Đây chính là tiền đề, cơ hội để giáo dục nghề nghiệp phát triển, tuyển sinh đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, tăng cường biện pháp bảo đảm chất lượng và năng lực tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Trên cơ sở này, Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức đào tạo; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong đào tạo để chủ động thích ứng với những thay đổi dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

ĐỨC TUẤN (ghi)

* Đồng chí PHẠM THỊ PHÚC, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng:

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học trong phát triển nông nghiệp

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu có ý nghĩa to lớn, toàn diện. Đặc biệt, Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020” đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo ngành nông nghiệp, đời sống nông dân và bộ mặt nông thôn Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Tại tỉnh Lâm Đồng, chủ trương ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) và xây dựng NTM trong những nhiệm kỳ qua đã tạo nên bước đột phá về phương thức sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế. Đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC toàn tỉnh đạt 60.228ha, tăng 2.571ha so với năm 2019, tương ứng 20,08% diện tích canh tác, trong đó nhiều nơi đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/ha/năm.

Bên cạnh những thành tựu của cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, sản xuất nông nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia, cùng với đó là những bất cập trong cơ chế chính sách về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, thị trường... Bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân một số khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Mong rằng, trong và sau đại hội lần này, Đảng ta tiếp tục có những chủ trương mang tính đột phá về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tự nhiên, nhân lực, sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc về nông nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG (ghi)

*  PGS, TS LÊ ANH PHƯƠNG, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:  

Đổi mới giáo dục đại học, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Đại hội XIII của Đảng tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa hệ thống quan điểm, tư tưởng phát triển giáo dục để không chỉ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua, mà còn tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu vận động đồng bộ với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Có thể nhận thấy GD&ĐT trở thành một điểm sáng, một điểm nhấn quan trọng. Tôi cho rằng, đó chính là sự khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng luôn đặt GD&ĐT xứng tầm với vị thế là gốc rễ, là nền tảng, là động lực của sự phát triển. Bởi không có quốc gia nào phát triển mà không xuất phát từ giáo dục, trong đó giáo dục đại học (GDĐH) với vai trò là khu vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được coi là diện mạo, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của mọi quốc gia.

leftcenterrightdel
PGS, TS Lê Anh Phương. 

Điều tôi tâm đắc là văn kiện đại hội lần này dành nhiều quan tâm nhấn mạnh việc “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” và coi đây là sứ mệnh đặc biệt quan trọng của GDĐH trong xu thế hội nhập. Yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng đặt nguồn tài nguyên nhân lực trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là yếu tố tạo sự khác biệt trong đổi mới sáng tạo và là lực lượng sản xuất chính (nhân lực số) trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Điều đó đòi hỏi GDĐH phải không ngừng nỗ lực tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đào tạo xứng đáng đóng vai trò nòng cốt trong việc trực tiếp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết của Đảng. Những yêu cầu, đòi hỏi trên không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội quý báu, là động lực để GDĐH nước ta tự mình vươn lên, khắc phục những hạn chế, không ngừng tự đổi mới để phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và thế giới.

UYÊN NHI (ghi) 

* Bà NGUYỄN MINH THẢO, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Tinh thần cải cách môi trường đầu tư kinh doanh đã đi sâu vào từng lĩnh vực

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (ĐTKD), đất nước chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng thứ hạng và có tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, như: Tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư... Các chính sách cải cách được thực hiện rộng rãi không chỉ đáp ứng các chỉ số theo xếp hạng của tổ chức quốc tế, mà còn tạo áp lực để thay đổi mạnh mẽ. Từ đó, tạo lập hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên bản đồ xếp hạng về môi trường ĐTKD thế giới.

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: 

Kinh nghiệm từ những nước có môi trường ĐTKD được đánh giá cao cho thấy, yếu tố quan trọng là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, chú trọng liên thông dữ liệu, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Nhờ vậy, các thủ tục đơn giản hơn rất nhiều vì đã có sẵn trên hệ thống. Xu hướng chung có thể cảm nhận rõ trong thời gian qua là tinh thần cải cách đã đi sâu vào kế hoạch, hoạt động của các bộ, ngành, địa phương tạo ra phong trào sâu rộng. Bộ nào, ngành nào cũng nhấn mạnh việc cải cách thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, người dân. Địa phương cũng có nhiều chương trình, sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là thành công, kết quả tốt, làm tiền đề để cuộc cải cách môi trường ĐTKD tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới.

MẠNH HƯNG (ghi)

* Đồng chí TRẦN HÙNG, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tôi thấy Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự được Đảng ta làm công khai, minh bạch, kết quả tốt. Các dự thảo văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính khoa học, chọn lọc, đánh giá đúng thành tựu và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đề ra được những định hướng phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Các dự thảo văn kiện đã tiếp thu ý kiến đóng góp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân; công tác nhân sự tiến hành bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình. Tôi mong muốn các đại biểu tập trung trí tuệ và thống nhất cao, đề ra chủ trương, định hướng lớn và những giải pháp lãnh đạo đất nước phát triển.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hùng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ: 

Nhiệm kỳ Đại hội XII, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, chạy chức chạy quyền. Đảng đã thi hành kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Trung ương cùng với cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, dần thay đổi phong cách, văn hóa trong đội ngũ cán bộ, làm cho cán bộ, đảng viên từ chỗ không dám tham nhũng, tiến tới không muốn tham nhũng. Phòng, chống tham nhũng hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh như lời Bác Hồ kính yêu căn dặn.

TUẤN HUY (ghi)

* Linh mục LÊ VINH HIẾN, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất (Đồng Nai):

Mở ra tầm cao mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã quyết liệt, mạnh mẽ, đoàn kết trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo ra những dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đây là tiền đề để nhiệm kỳ mới, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

leftcenterrightdel
 Linh mục Lê Vinh Hiến, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất (Đồng Nai)

Tại Đại hội Đảng lần này, các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của đồng bào các dân tộc, tôn giáo để hoàn chỉnh văn kiện với tinh thần lắng nghe, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo. Những chủ trương, sách lược mà văn kiện xác định khá toàn diện, sâu sắc với tầm nhìn không chỉ 5 năm mà định hướng phát triển bền vững đất nước tới năm 2045, khẳng định bước tiến mới trong tư duy lý luận của Đảng.

Đồng bào có đạo cả nước nói chung, đồng bào Công giáo huyện Thống Nhất nói riêng và cá nhân tôi tin tưởng, kỳ vọng vào thành công của đại hội sẽ mở ra một tầm cao mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong tương lai.

HOÀNG THÀNH (ghi)

* Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam IRMINA PEROJO:

Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt Việt Nam gặt hái nhiều thành công

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong chặng đường 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như thúc đẩy hòa bình và chủ nghĩa đa phương trên thế giới. Năm 2020 là một năm khởi sắc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam khi đảm nhiệm thành công cả hai cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đặc biệt, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã kiểm soát tốt Covid-19 và ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

leftcenterrightdel
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Irmina Perojo 

Mỗi kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có tầm quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện rất công phu và kỹ lưỡng. Tôi và các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thấy vinh dự khi được chứng kiến sự kiện chính trị quan trọng này. Trong năm 2020 vừa qua, Cuba và Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuba muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự ủng hộ kiên định, cũng như cam kết củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết anh em mẫu mực giữa hai nước. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt đất nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

THÙY LINH (ghi)