Theo đồng chí, Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc và thành công rực rỡ, đó là nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Trung ương trong suốt hơn 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu về văn kiện và nhân sự. Quá trình tổ chức đại hội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đã làm rất tốt công tác bảo đảm, phục vụ, an ninh, trang trí khánh tiết... Chương trình đại hội cũng như các khâu phục vụ đại hội thực hiện rất tốt và chu đáo. Đại biểu đã được tiếp thu đầy đủ nội dung văn kiện, trong quá trình ăn nghỉ cũng được bảo đảm chu đáo.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu khẳng định: Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí rất xứng đáng, tiêu biểu cũng như có tâm, có tầm. Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ủy viên Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư Trung ương Đảng đáp ứng được sự kỳ vọng của bản thân. Tôi tin tưởng rằng với nhiệm kỳ mới đầy phấn khởi, các đồng chí sẽ phát huy để đưa đất nước phát triển hơn. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm, khát vọng của các đồng chí lãnh đạo sẽ đưa đất nước phát triển.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới của Đoàn đại biểu Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu cho biết: Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về thành công và kết quả đại hội dưới nhiều hình thức, nhất là trên mạng xã hội để lực lượng trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII. Riêng Tỉnh đoàn Vĩnh Long sẽ xây dựng chương trình hành động để triển khai nghị quyết vào cuộc sống; cụ thể các nội dung nghị quyết vào chương trình hoạt động của thanh niên để các bạn trẻ có cơ hội cống hiến tham gia thực hiện.

THU HÀ - MINH MẠNH