Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV diễn ra từ ngày 12 đến 14-10-2020, với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”.

leftcenterrightdel

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thông tin về đại hội tại buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, thường trực tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, từ ngày 24-2 đến ngày 31-3-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, trong đó đã chọn Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Đảng bộ Sở Xây dựng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm điểm của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đồng loạt các chi, đảng bộ cơ sở còn lại. Đến ngày 18-6-2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức xong 504/504 đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 2.834 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 608 đồng chí, chiếm 21,45%; số cấp ủy viên tái cử 2.225, chiếm 78,53%; số cấp ủy viên là nữ đạt tỷ lệ 17,26%, trẻ dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 11,46%.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, ngày 6-6-2020, các đảng bộ trên cơ sở bắt đầu tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thành phố Ngã Bảy; Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ thị xã Long Mỹ làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm chung. Đến ngày 29-7-2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội xong 11/11 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 401 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 82 đồng chí, chiếm 20,44%; số cấp ủy viên tái cử 319 đồng chí, chiếm 79,55%. Số cấp ủy viên là nữ chiếm tỷ lệ 14,71%; trẻ dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 12,96%...

Với phương châm, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận Văn kiện Trung ương, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và đề ra những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đột phá, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Tin, ảnh: NGUYỄN BÁ