Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định phương hướng chung là: "Tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị trong tình hình mới".

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có giải pháp đối với những vấn đề mới phát sinh; quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong thảo luận, quyết định những vấn đề chung...

TTXVN