Theo đó, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của viện tham gia thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp với quy mô lớn. Nhiều kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, sản xuất và tạo ra các sản phẩm có tính năng chiến đấu, kỹ thuật tương đương với sản phẩm cùng loại của nước ngoài, như: Các loại đạn pháo chiến dịch; đạn sát thương; đạn pháo cao xạ; đạn lựu phóng; đạn pháo hải quân; đạn cối sát thương tăng tầm mẫu mới; súng và đạn cối triệt âm; súng bắn tỉa 12,7mm; súng phóng lựu liên thanh... góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của quân đội.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Viện Vũ khí chủ trì một cuộc họp về công tác nghiên cứu khoa học.

Lý giải những kết quả ấn tượng đạt được, Đại tá Nguyễn Phúc Linh, Phó bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vũ khí cho rằng: "Bên cạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cấp ủy, chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thì yếu tố cốt lõi phải kể đến chính là Viện Vũ khí đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ năng lực; bản lĩnh, tâm huyết với nhiệm vụ".    

Để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy viện thống nhất quan điểm: Nhân tố con người là mấu chốt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong khi đó, công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lĩnh vực đạn dược, vũ khí là chuyên ngành hẹp, số lượng đào tạo hạn chế, vì vậy việc “tìm” và “giữ” người càng phải đặc biệt quan tâm. Để giải bài toán này, Đảng ủy viện xây dựng, ban hành riêng một nghị quyết về “chiêu hiền đãi sĩ”, với những cơ chế, chính sách đặc thù như: Liên hệ chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để tìm kiếm nhân tài, ưu tiên học viên tốt nghiệp xuất sắc, học viên được đào tạo ở nước ngoài; phối hợp với cơ quan chức năng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ động tạo nguồn; có chính sách đãi ngộ hợp lý để tuyển dụng nhân lực có chất lượng cao và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cống hiến.

Cùng với công tác tuyển chọn và đào tạo, Đảng ủy, chỉ huy viện mạnh dạn trao cho cán bộ trẻ cơ hội chủ trì nhiều nhiệm vụ khoa học các cấp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi giúp cán bộ trẻ phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu và nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; cũng là cơ sở để Đảng ủy, chỉ huy viện phát hiện những cán bộ có năng lực nghiên cứu tốt, ý tưởng sáng tạo để định hướng quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng.

Trên cơ sở đó, những năm tới Đảng ủy Viện Vũ khí xác định nhiều chủ trương, biện pháp, trong đó yêu cầu đội ngũ cán bộ, kỹ sư tiếp tục nâng cao trình độ toàn diện, nắm bắt kịp thời sự phát triển của khoa học công nghệ để ứng dụng vào nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị; tạo động lực, nền tảng để ngành công nghiệp quốc phòng tiếp tục phát triển.

Bài và ảnh: VÂN ANH