Rất đáng ghi nhận khi thời gian qua, cùng với tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội.

Mục đích, yêu cầu của lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn 

Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ và là một khâu trong quy trình công tác cán bộ. Các tiêu chí để đánh giá tín nhiệm của cán bộ được thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và được lượng hóa tương đối cụ thể. Mặc dù việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai tương đối đồng bộ nhưng phần việc này lâu nay vẫn còn không ít vấn đề đặt ra khiến quần chúng nhân dân nghi ngại về tính khách quan, minh bạch, đúng đắn.

Ở nơi này, nơi kia, việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn mang tính hình thức, còn biểu hiện dễ dãi, nể nang, cảm tính khiến quy trình trong công tác cán bộ chưa thể tròn khâu. Minh chứng là, đã có quá nhiều cán bộ, đảng viên dù được lấy phiếu tín nhiệm có kết quả tốt, thậm chí được tôn vinh, khen thưởng, cất nhắc, trọng dụng nhưng một thời gian sau, các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong giai đoạn giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. Hệ quả này có một phần nguyên nhân từ công tác đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chưa thực chất, hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ cách mạng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Bởi lẽ đó, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, quan trọng nhất và xác thực hơn cả vẫn là từ sự đánh giá của nhân dân, từ lá phiếu lòng dân. Cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý hay không được thể hiện bằng thành quả phát triển của địa phương và được nhân dân khẳng định; cán bộ có sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân hay không thì nhân dân chính là người đánh giá công tâm, khách quan hơn cả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển, hài lòng với chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền và đồng thuận với chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương là thước đo đánh giá cán bộ, là lá phiếu tín nhiệm thực chất nhất khẳng định uy tín, năng lực của cán bộ.

PHẠM VĂN HỔ (xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.