Thành công đó là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội; góp phần để đất nước ta đón chào Xuân mới Bính Thân thêm ấm áp nghĩa tình, vẹn tròn niềm tin yêu với Đảng.

Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Ngày cuối tháng 1-2016, Chi bộ thôn 7, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức sinh hoạt thông báo nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ thôn 7 bày tỏ niềm tin tưởng vào các quyết sách của Đại hội lãnh đạo đất nước vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Đánh giá thành công của Đại hội, đảng viên trong chi bộ thôn 7 cho rằng: Công tác chuẩn bị Đại hội được Đảng ta tiến hành từ rất sớm, chu đáo, chặt chẽ. Tiêu biểu như công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Đảng tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội. Điều này khẳng định tinh thần dân chủ trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội ngày càng được đề cao; qua đó phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước…

Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh trao quà Tết tặng người già neo đơn trên địa bàn. Ảnh:  TTXVN. 

Quá trình theo dõi diễn biến Đại hội XII của Đảng qua các phương tiện truyền thông, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Tôn, cán bộ biên phòng tăng cường, Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho rằng: Các đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo thảo luận, đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đất nước ta và xu thế của thế giới, của thời đại. Chủ trương giải pháp phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững gắn liền với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước từ xa; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, vì sự phát triển chung của Đảng, của đất nước và dân tộc; sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhiều đại biểu dự Đại hội XII khẳng định: Thành công của Đại hội XII là Đảng phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thể hiện rõ là Đảng đã chuẩn bị và công bố sớm dự thảo văn kiện Đại hội XII; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội thông qua đại hội của các tổ chức Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bởi vậy, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhân sự Đại hội được Đảng triển khai một cách đồng bộ, thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trương đó được khẳng định ngay từ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đảng đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp với 511 học viên. Do đó, tại Đại hội XII của Đảng, các đại biểu đã có cơ sở để lựa chọn bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ đức, tài, đủ tâm, đủ tầm, có uy tín cao đối với tập thể và nhân dân, đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) chăm sóc vườn hoa đón Tết. Ảnh: Quang Thắng. 

Nhân lên niềm tin thắng lợi của công cuộc đổi mới

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đã dự báo rõ tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới. Từ dự báo của Đảng, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Đại hội phân tích kỹ và đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước, cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, khi đã đánh giá chính xác tình hình, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ chủ động hơn, nỗ lực hơn, phấn đấu mạnh mẽ hơn để vươn lên trong công cuộc đổi mới...". Còn bà Đậu Thị Minh, cán bộ hưu trí ở phố Thi Sách, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết: "Tôi và người dân trong khu phố luôn tin tưởng ở Đảng ta với truyền thống vẻ vang sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân được Đảng ta xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội XII với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đại hội chủ trương vừa đạt tăng trưởng kinh tế cao hơn, vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò của thị trường và các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vai trò của khoa học công nghệ và nhân tố con người, đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục phát huy dân chủ trong xã hội và bảo đảm quyền con người gắn với tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Đáp lại niềm tin của toàn dân, toàn quân với sự thành công của Đại hội XII với nhiều chủ trương lớn lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường hội nhập, phát triển, các đảng bộ đã và đang tích cực triển khai đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên giành thắng lợi trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ngay từ đầu năm 2016. Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, các địa phương, đơn vị càng đẩy mạnh thi đua sản xuất, công tác; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo; chăm lo Tết các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ở miền núi... Có thể nói, với sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XII; với quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thiết thực thi đua "mừng Đảng, mừng Xuân", toàn dân tộc ta sẽ đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 vui tươi, đầm ấm và niềm tin yêu của toàn quân, toàn dân với Đảng càng thêm vẹn tròn.

PHẠM THU HẰNG