Vấn đề đầu tiên được Trung ương tập trung thảo luận là đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Với tinh thần thẳng thắn, Trung ương nhận thức rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, linh hoạt trong điều tiết để nền kinh tế thích ứng với diễn biến nhanh của tình hình và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bởi vậy, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế vẫn có những tín hiệu rất khả quan, tạo đà để đất nước bước vào trạng thái bình thường mới.

Từ thực tiễn cuộc sống, với bản lĩnh và kinh nghiệm, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết biến thách thức thành thời cơ; biến sức mạnh nội sinh và sự sáng tạo của toàn dân tộc thành động lực để phát triển. Đặc biệt, với những tư duy mới, cách làm mới trong phòng, chống dịch Covid-19 giúp chúng ta vững vàng đối diện, vượt qua khó khăn bằng chính sự can trường, kiêu hãnh và đức hy sinh của một dân tộc vốn trải qua không ít thử thách, gian khó.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị.  Ảnh: TTXVN.

Cùng với đó, tại hội nghị lần này Trung ương đã dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, trí tuệ để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là phần việc “tự soi, tự sửa”, “tự gột rửa”, “tự chỉnh đốn” của một Đảng cầm quyền chân chính; cũng là vấn đề được Trung ương đặc biệt coi trọng, duy trì thành nền nếp suốt 3 nhiệm kỳ đại hội liên tiếp (khóa XI, XII, XIII). Hay nói cách khác, mỗi khi nhắc đến Hội nghị Trung ương 4 của Đảng, chúng ta nghĩ ngay đến một hội nghị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để bàn thảo, quyết định những vấn đề cốt lõi và quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong mỗi thời điểm lịch sử.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, dẫu thành tích xây dựng, chỉnh đốn Đảng được dư luận hết sức hoan nghênh, đánh giá cao, nhưng khi thảo luận, quyết nghị, Ban Chấp hành Trung ương lại dành sự quan tâm nhiều hơn vào việc thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại, khuyết điểm; chú trọng đúc rút cho được những bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả lãnh đạo đất nước, dẫn dắt dân tộc phát triển. 

Để tinh thần, chủ trương của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đi vào cuộc sống, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mỗi cán bộ, đảng viên “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng” trong quán triệt, triển khai thực hiện. Mỗi tập thể, cá nhân phải không ngừng nỗ lực vượt khó, tận tâm tận lực sản xuất, lao động sáng tạo, cống hiến vì lợi ích chung. Phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để muôn người như một, ra sức khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, đón bắt thời cơ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên không khí sôi động và nhịp điệu phát triển mới của đất nước.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong cuộc đối đầu lịch sử với “giặc Covid-19”, quân đội không chỉ thể hiện rõ vai trò của một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong, mà còn khẳng định là “hậu phương lớn” của toàn dân và xã hội; trực tiếp “chi viện” sức người, sức của cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều cơ quan, đơn vị quân đội đã chủ động, sáng tạo điều chỉnh tổ chức lực lượng, mô hình hoạt động, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chú trọng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch và tăng cường năng lực kinh tế cho đất nước.

Với tinh thần hăng hái và trách nhiệm lớn lao, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với quyết tâm chính trị và niềm tin thắng lợi!

QĐND