Từ số ra hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, đăng tải một số ý kiến xoay quanh vị trí, ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư; khẳng định niềm tự hào to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau khi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương được công bố, dư luận xã hội bày tỏ sự đồng thuận rất cao, xem đây là lời hiệu triệu thiêng liêng, khởi xướng cao trào hành động cách mạng mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

1. “Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3-2-1930; có nghĩa là đến ngày 3-2-2025 tới đây, Đảng ta sẽ tròn 95 tuổi, và đến năm 2030 sẽ tròn 100 tuổi; đây là những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc ta”-cách đặt vấn đề trong bài viết như vậy cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ tập trung tổng kết lại chiều dài 94 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng, mà còn hướng đến tầm nhìn rộng hơn, xa hơn, cao hơn, tiếp cận lịch sử theo hướng mở với chủ ý: Nhìn lại lịch sử để trân trọng quá khứ, thấu tỏ những bài học, nhận rõ triển vọng và đối diện với mọi khó khăn, thách thức, để viết tiếp những trang vàng lịch sử của Đảng.

Với hơn 13.000 chữ, chia làm 3 phần, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cái nhìn cách mạng, khoa học, lịch sử, cụ thể và phát triển về tiến trình lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai; cả với sự nghiệp cách mạng nước nhà, của dân tộc và cả những đóng góp to lớn vì nhân loại, thậm chí có tính chất thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần thứ nhất của bài viết đã khái quát lịch sử ra đời, phát triển và những thắng lợi vẻ vang của Đảng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù chỉ điểm lại một số sự kiện lịch sử quan trọng, nhưng với cách kết nối mạch lạc đã thể hiện, khẳng định tính đúng đắn xuyên suốt trong hệ thống chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, phần thứ hai nêu bật thành quả có tính chất lịch sử trong quá trình Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nhấn mạnh nhiều vấn đề lý luận có tính tổng kết, khái quát rất cao từ thực tiễn... Trong khi, phần thứ ba chính là những gợi mở, định hướng, cũng là lời hiệu triệu, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030.

 
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Quân khu 2 

2. Bài viết thể hiện sự tiếp cận và giải quyết các vấn đề đặt ra trên cơ sở chắt lọc, lựa chọn sử liệu, số liệu, cứ liệu... một cách chặt chẽ, logic, chân thật. Tổng Bí thư cũng chủ ý tổng kết lại lịch sử phát triển của Đảng với tính khái quát rất cao, giúp người đọc dễ tiếp cận, ghi nhớ, nhận thức rõ tầm vóc, vị thế, uy tín của Đảng qua các giai đoạn lịch sử cách mạng. Đặc biệt, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn phong nghị luận với ngôn ngữ văn học, dân dã... đã tạo nên những cảm xúc nội sinh trong lòng người tiếp nhận, dâng lên niềm hãnh diện, tự hào khi đất nước ta, dân tộc ta và mỗi con người Việt Nam ta được Đảng quang vinh soi đường, chỉ lối.

Tất nhiên, Tổng Bí thư cũng không nhìn lịch sử chỉ bằng màu hồng, mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, những bài học thất bại, cả những khó khăn, thách thức sắp tới mà Đảng ta và sự nghiệp cách mạng phải đối diện. Trong đó, Tổng Bí thư cho rằng, thực tiễn đang ngày càng vận động, biến đổi mau lẹ, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội (CNXH) đang đối diện với những vấn đề thực tiễn mới chưa có tiền lệ. Trên cơ sở vận dụng những bài học kinh nghiệm được Đảng đúc kết, bài viết nhấn mạnh và làm rõ những vấn đề lý luận đặt ra đối với quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam trên các phương diện.

Những đóng góp lý luận của người đứng đầu Đảng là rất quan trọng đối với việc tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội XIV, nhất là chuẩn bị cho tổng kết 40 năm đổi mới. Bài viết vừa gợi mở những vấn đề lý luận cần bổ sung, phát triển, làm rõ, đồng thời, định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng tham gia xây dựng Đảng và tiến hành công cuộc đổi mới nói riêng, sự nghiệp cách mạng nói chung. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những khó khăn, thách thức lớn đặt ra trước mắt và lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhưng phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, không được chủ quan, tự mãn, nhưng cũng không bi quan, dao động.

3. Với tư duy và nền tảng lý luận sâu sắc, cùng với kinh nghiệm hoạt động cách mạng sôi nổi, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự am hiểu sâu sắc, niềm tự hào lớn lao đối với lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đảng. Bài viết còn thể hiện sự tâm huyết, trăn trở của người đứng đầu Đảng về những khó khăn, thách thức lớn phải vượt qua trong những năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, đối với những người đã từng đọc, nghiên cứu, tiếp nhận bài viết đều cho rằng, các thông điệp mà Tổng Bí thư trao gửi chính là tiếng trống lệnh thúc giục mọi cán bộ, đảng viên và người dân chung sức, đồng lòng hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thực tế cho thấy, dù bài báo chỉ mới được công bố vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (công bố ngày 1-2-2024), lại vào đúng thời điểm nhân dân ta vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2024, nhưng sức mạnh lan tỏa của bài viết là hết sức mạnh mẽ. Nhiều nội dung, thông điệp, vấn đề trong bài viết được Tổng Bí thư đề cập trở thành chủ đề bàn luận trên diễn đàn chính trị, các cơ quan báo chí, không gian mạng và tâm điểm trong dư luận xã hội.

Tinh thần của bài viết có giá trị rất lớn đối với việc khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Cũng qua đó, nhân dân thêm tin tưởng, kiên định con đường đi lên CNXH, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Theo ý kiến của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, những định hướng quan trọng của Tổng Bí thư trong bài viết là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, đi đến thắng lợi cuối cùng.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phải xác định rõ trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, một lòng thực hành đoàn kết xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một sứ giả, một cầu nối tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, đưa tinh thần, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lan rộng, thấm sâu vào đời sống xã hội để không ngừng cổ vũ, động viên toàn dân một lòng theo Đảng, cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

TẤN TUÂN - TRẦN CHIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.