Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20.

94 năm qua, Đảng đã vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa ra những quyết định lãnh đạo đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng cập bến những thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, càng minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của Đảng; không chỉ tạo dựng niềm tin vững chắc cho toàn dân tộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn được bạn bè thế giới ghi nhận, cảm phục.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Tạp chí Xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là trong năm 2023, Đảng tiếp tục đẩy mạnh tự chỉnh đốn, tự đổi mới để hoàn thành ngày càng tốt hơn sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng sáng suốt lãnh đạo, đưa kinh tế nước nhà có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Việt Nam không chỉ là điểm hẹn hòa bình mà còn có nhiều đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới, sự tiến bộ của nhân loại và cộng đồng quốc tế. 

Những năm tới, đất nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới, cần sự quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, năm 2024 với đầy ắp sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và Quân đội, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc phải chung sức, đồng lòng bứt tốc cán đích các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ chính trị là hết sức nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, triệu người Việt Nam như một luôn đặt trọn niềm tin son sắt vào tính tất thắng của cách mạng nước nhà.

Vững tin là bởi Đảng ta luôn biết cách gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp; có đủ tâm và tầm lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua mọi ghềnh thác, sóng gió. Đảng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng không ngừng tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; là hạt nhân quy tụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và dân chủ XHCN.

Lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Gần 80 năm qua, Quân đội ta luôn trung thành với Đảng, hiếu nghĩa với nhân dân, không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công chói lọi. Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới.

Để Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng Quân đội, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đón chào xuân mới và đón chào tuổi mới của Đảng, chúng ta có quyền tự hào về Đảng quang vinh và nguyện một lòng theo Đảng để viết tiếp hành trình của những thắng lợi vẻ vang!

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.