leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ảnh: quochoi.vn.
Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chia sẻ: Tôi nghĩ rằng đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho tôi. Đồng thời, trong điều kiện hiện nay khi kinh phí rất eo hẹp, ngân sách ít, nợ công tăng cao, vốn ODA khó khăn và lãi suất cao, huy động xã hội có hạn chế thì đây cũng là thách thức rất lớn cho bản thân tôi và ngành giao thông vận tải.

Theo tân bộ trưởng, giao thông vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là mạch máu của nền kinh tế, do vậy cần phải đi trước một bước để mở đường, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, giao thông vận tải lại là một trong ba điểm nghẽn của nền kinh tế, cần tập trung tháo gỡ. Tân bộ trưởng khẳng định, được Đảng và Nhà nước giao trách nhiệm, sẽ cố gắng hết sức để cùng với toàn ngành tập trung phát triển ngành giao thông vận tải.

Trả lời những câu hỏi liên quan đến những việc ưu tiên trước mắt trên cương vị mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, có nhiều việc phải làm, trong đó những vấn đề liên quan đến dự án BOT là một trong những việc cần ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, BOT là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước, tạo ra sự phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng. Bộ GTVT cũng đã tận dụng tối đa những điều mà nghị định của Chính phủ cho phép để triển khai các dự án BOT. Qua thực tiễn triển khai, Bộ GTVT thấy có nhiều vấn đề rút ra và đã chủ động mời Bộ Xây dựng tham gia để thanh tra, thẩm định; cùng với Bộ Tài chính xác định vị trí trạm thu phí; cùng với chính quyền địa phương thực hiện các dự án.

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhận định, hiện nay có một số vấn đề liên quan đến BOT cần điều chỉnh, đó là do khuôn khổ luật pháp chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Về những vụ việc xảy ra vừa qua liên quan đến BOT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết trong thời gian tới, Bộ GTVT cũng sẽ tham mưu với Chính phủ và Quốc hội nâng cấp những nghị quyết, nghị định thành pháp lệnh hoặc luật, từ đó những dự án BOT sẽ được thực hiện đúng theo khuôn khổ pháp luật.

Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định: Với cái tâm của những người trong ngành giao thông vận tải, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện chặt chẽ hơn, đúng quy định của pháp luật hơn và có những luật ràng buộc chặt chẽ hơn, triển khai bảo đảm lợi ích hài hòa của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

PHƯƠNG THẢO (ghi)