Sự ra đời của hội đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của CCB Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng của đội ngũ CCB cả nước, nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thăm Công ty Mây, tre đan xuất khẩu Đức Phong của doanh nhân CCB Thái Đại Phong (Nghệ An). Ảnh: ANH THI.

30 năm qua, bên cạnh nhiều nhân tố thuận lợi, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng gặp không ít khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương (TƯ) Đảng, Chính phủ và của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành từ TƯ đến địa phương, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể các thế hệ cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có gần 3 triệu hội viên được tập hợp, hoạt động có hiệu quả tại hơn 16.000 tổ chức hội cơ sở xã, phường và các cơ quan thuộc Khối 487. Đồng thời, hội đã phối hợp với các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân.

30 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cấp hội và hội viên CCB luôn trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tích cực tham gia chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với bề dày thành tích trong 30 năm qua, các thế hệ CCB đã xây đắp nên truyền thống quý báu của hội “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao cờ tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: HẢI ANH.

Minh chứng rõ nét nhất là nhiều cán bộ, hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Đến nay, hội đã có hơn 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.329 hợp tác xã, 2.679 tổ hợp tác, 157 nghìn trang trại-gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho hơn 800 nghìn lao động là CCB, cựu quân nhân, con em CCB và đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng làm công tác chính sách xã hội. Hội đã góp phần tích cực và hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ...

Gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển về mọi mặt của hội trong 30 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và quan điểm, đường lối, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ khi mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động của TƯ và địa phương, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”; đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Qua 5 kỳ đại hội, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đều hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của hội là đoàn kết, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN; nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Đồng thời, cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... do Trung ương và các địa phương phát động.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ký cam kết tham gia phong trào chống rác thải nhựa cùng các cơ quan. Ảnh: HẢI ANH.

Tham gia các phong trào thi đua, các CCB luôn thể hiện rõ vai trò gương mẫu, tiên phong khởi xướng các hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, lôi cuốn không chỉ đông đảo hội viên CCB mà các thành phần xã hội cùng tham gia.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nòng cốt là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với 5 nội dung do Trung ương Hội phát động, có thể khẳng định 5 năm (2014-2019), phong trào thi đua đã được các cấp hội quan tâm chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ; đổi mới từ nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, đến xây dựng mô hình điểm, phát hiện, bồi dưỡng điển hình và nhân rộng điển hình, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của hội cũng như nhiệm vụ xây dựng kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước và các địa phương. Từ đó, phong trào thi đua đã tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả; thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn hội. Từ nòng cốt là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, vai trò tiên phong, khởi xướng của CCB chiến binh được thể hiện bằng các phong trào, các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “CCB gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên”, “Tiếng kẻng an ninh CCB”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”... Ánh sáng của những tuyến đường do CCB tự quản, tiếng kẻng an ninh CCB... từ một vùng quê nhanh chóng được các CCB và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trong cả nước.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Hội CCB Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017, 2019), được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2018) và 3 bằng khen (các năm 2015, 2016, 2017)...; 6 tập thể được tặng Huân chương Độc lập; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng chục nghìn cán bộ, hội viên được các cấp từ Trung ương đến địa phương vinh danh, khen thưởng.

Kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng hội trong sạch vững mạnh; thực sự hoạt động có hiệu quả, càng khẳng định việc xây dựng hội CCB trong 30 năm qua là đúng hướng. Hội CCB Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống của hội mà Trung ương Đảng khen tặng: “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; khẳng định vị thế là một tổ chức chính trị-xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và tin yêu.

Thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, đặc biệt là thành tích, kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua là cơ sở, động lực để toàn hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới lên một bước mới. Để tạo được sức lan tỏa trong phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động, đòi hỏi phong trào thi đua của toàn hội, mà nòng cốt là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp; từ đó giải quyết hài hòa, thành công mối quan hệ giữa trung thành, kiên định và đổi mới, sáng tạo; tập hợp, làm tốt công tác chính trị tư tưởng và tổ chức để cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới; đặc biệt cần khơi dậy, cổ vũ nhiệt huyết cách mạng, đức hy sinh và niềm đam mê, cống hiến trong mỗi hội viên CCB. Làm được điều đó, chắc chắn phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích mới và tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thượng tướng NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam