PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của Báo Quân đội nhân dân Điện tử về sự thay đổi thể hiện sự phát triển tư duy của Đảng ta trong tình hình hiện nay.

Phóng viên (PV): Quy định số 37-QĐ/TW thay thế Quy định 47 năm 2011, đồng chí đánh giá thế nào về sự thay đổi này?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Dù đất nước ta đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW một lần nữa đã chứng tỏ quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng văn hóa Đảng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, những việc làm sai trái, không phù hợp của Đảng viên, những người cần phải làm gương trong xã hội, để xây dựng một môi trường lành mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Những quy định mới, mang tính cập nhật và rõ ràng hơn đã giúp cho việc thực hiện của đảng viên và các cơ sở đảng, cũng như việc giám sát của nhân dân được tốt hơn. Điều này cũng thể hiện quá trình nhận thức ngày càng hơn sát với thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho các hoạt động của Đảng, giúp việc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Bộ VHTTDL

PV: Quy định mới giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII, theo đồng chí, sự thay đổi này sẽ tạo thuận lợi như thế nào trong bối cảnh nước ta hiện nay?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Điều này cho thấy sự phù hợp của 19 điều cấm đảng viên trong thực tiễn cuộc sống, sự chuyển biến hiệu quả do 19 điều cấm đem lại trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời sự bổ sung cho thấy việc bám sát thực tiễn cuộc sống, sự cầu thị trong việc triển khai các quy định của Đảng.

Thực tế cho thấy, cuộc sống rất đa dạng, và việc phản ánh thực tiễn cuộc sống vào trong các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Đảng luôn cần có sự bổ sung, cập nhật, đó cũng thể hiện tính biện chứng Mác-xít trong nhận thức để xử lý mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, lý thuyết và thực hành.

Sự bổ sung các quy định này như các điều cấm phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác… cũng cho thấy việc kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, bám sát vào thực tiễn cuộc sống, qua những sai phạm hay xảy ra đối với Đảng viên trong thời gian vừa qua.

Khi Quy định 37-QĐ/TW được triển khai quán triệt sẽ giúp cho đảng viên ý thức rõ hơn nữa về trách nhiệm, hành động của mình; người dân cũng có cơ sở để đánh giá, giám sát đảng viên. Mỗi đảng viên tốt sẽ là một tấm gương, truyền cảm hứng và niềm tin đối với nhân dân trong việc thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

PV: Các hành vi được bổ sung vào Quy định số 37-QĐ/TW gồm những điều đảng viên không được làm: Không được "đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý"; không được "có hành vi chạy chức chạy quyền", "tham ô" hay "thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội"… đồng chí đánh giá thế nào về việc bổ sung những mục này vào quy định mới?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Đây chính là những nguyên nhân khiến nhiều đảng viên bị kỷ luật, bị dư luận xã hội và người dân lên án trong thời gian vừa qua. Chính vì thế, cụ thể hóa, chỉ rõ, nói thẳng những việc không được phép làm sẽ giúp đảng viên ý thức rõ hơn về hành động của mình, từ đó tránh việc làm sai, gây ra những bất bình trong xã hội, làm xói mòn niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Chúng ta cần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, dân chủ, bình đẳng, ở đó, mỗi đảng viên cần phải trở thành những công dân gương mẫu, công bộc của dân. Những quy định mới được bổ sung giúp cho chúng ta có thêm niềm tin vào sự quyết tâm của Đảng, truyền động lực cho toàn dân tộc vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt, để hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn trong việc xây dựng đất nước hùng cường, hạnh phúc trong tương lai gần.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)