Kết quả đại hội đã tạo khí thế mới, động lực mới góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Thành công của ĐHĐB các cấp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng.

Lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sâu sát

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, đến ngày 29-10, toàn Đảng đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức ĐHĐB ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương) với 52.105 tổ chức cơ sở đảng, 1.311 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, có nhiều đổi mới, đúng tiến độ, chất lượng được nâng cao và thành công rất tốt đẹp.

Đánh giá về kết quả trong công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Từ thành công của ĐHĐB các cấp, chúng ta thấy rằng dấu ấn nổi bật nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến cấp ủy các cấp. Trước hết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất chú trọng và tập trung chỉ đạo. Bộ Chính trị đã sớm ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về ĐHĐB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trung ương, các cơ quan, ban Đảng Trung ương ban hành 25 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng với những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, bao quát toàn diện và sâu sắc, qua đó tạo được sự thống nhất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB các cấp vừa qua.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xem các ấn phẩm trưng bày tại đại hội. Ảnh: TUẤN HUY.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Điểm rất mới trong kỳ đại hội lần này đó là Ban Bí thư đã thành lập 12 đoàn công tác, do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB ở 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tạo sức lan tỏa, tinh thần chủ động, tích cực và kịp thời phát hiện, giải quyết vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, các ban Đảng Trung ương rất chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết và thường xuyên báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo. Theo đó, các cơ quan, ban Đảng Trung ương ban hành 17 văn bản hướng dẫn, đôn đốc và kịp thời phát hiện những khó khăn, chấn chỉnh mặt hạn chế, thiếu sót, nhất là trong chuẩn bị văn kiện, nhân sự ở các cấp. Ngay sau khi kết thúc đại hội ở từng cấp đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn đại hội ở cấp trên.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ĐHĐB, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban Đảng Trung ương, nhất là những quan điểm, tư tưởng, những điểm mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các bài viết. Các cấp đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo xuyên suốt từ cấp trực thuộc Trung ương đến cơ sở, chủ động, quyết liệt việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp đã thành lập các tiểu ban, phân công cấp ủy phụ trách, theo dõi, chỉ đạo rất sát sao các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường và chú trọng kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Chuẩn bị sâu, kỹ những phần việc quan trọng

Qua theo dõi nhiều ĐHĐB từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi nhận thấy, ban chấp hành các đảng bộ rất chú trọng chuẩn bị văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị đã bám sát nghị quyết nhiệm kỳ qua; phản ánh khách quan, trung thực kết quả đạt được, xác định rõ những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm. Tập trung làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ chính trị trọng tâm; làm sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục được việc báo cáo chính trị chỉ tập trung nêu thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Nhiều ý kiến cho rằng, tại các đại hội, hầu hết báo cáo chính trị đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ, với mục tiêu phấn đấu rất cao, có định hướng dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Điều này thể hiện rất rõ khát vọng và ý chí vươn lên rất lớn của các đảng bộ. Ví như, tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, tổ chức khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, gửi xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban Đảng Trung ương, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 60 đảng ủy trực thuộc... Báo cáo chính trị cũng xác định rõ mục tiêu: “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại” và đề ra các nhóm giải pháp sát đúng để thực hiện.

Một trong những điểm mới tại kỳ đại hội này là chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới được đưa vào thảo luận ngay tại đại hội. Hầu hết các chương trình hành động xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, lộ trình thực hiện; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ thực hiện. Đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắc Lắc cho rằng, việc thảo luận chương trình hành động tại đại hội đã giúp các đảng bộ có sự thống nhất cao ngay từ trong nhận thức về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và các định hướng phát triển. Từ đó thống nhất để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ.

Đánh giá về công tác chuẩn bị nhân sự tại ĐHĐB các cấp, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho rằng, đây là phần việc được các cấp ủy đặc biệt coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ các cấp đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy từ sớm và được thực hiện theo quy trình 5 bước; chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau. Qua đó tạo sự khách quan, rõ ràng trong đánh giá, giới thiệu nhân sự, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ và là cơ sở để các cấp rà soát, sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng cán bộ, vừa mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khắc phục được tình trạng cục bộ, áp đặt, lợi ích nhóm.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, các cấp ủy được bầu bảo đảm đủ số lượng và giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Mặc dù số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đủ cơ cấu cần thiết, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế. Việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cơ bản đúng theo các phương án nhân sự của các cấp và được cấp trên phê duyệt. Đặc biệt, ở cấp trực thuộc Trung ương, tất cả các đồng chí được giới thiệu bầu cán bộ chủ chốt đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt phương án đều trúng cử tập trung với số phiếu rất cao. 

Đánh giá về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thành, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp thì sự đoàn kết, thống nhất và mẫu mực nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các đảng bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc, điều lệ Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Bầu không khí dân chủ được phát huy, nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy. Đồng chí Ngô Thành nhấn mạnh: ĐHĐB các cấp thành công tốt đẹp đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sinh khí mới, động lực mới để bước vào chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. 

 Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, tại ĐHĐB cấp cơ sở đã bầu được hơn 298.000 cấp ủy viên, giảm 12,5%; cấp trên trực tiếp cơ sở bầu được hơn 38.500 cấp ủy viên, giảm 11,6% và cấp trực thuộc Trung ương bầu hơn 3.300 đồng chí cấp ủy viên, giảm 6,2% so với nhiệm kỳ trước. Tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, bí thư cấp ủy là nữ có 9 đồng chí, tăng 6 đồng chí; 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, tăng 68%; 28 đồng chí bí thư có độ tuổi dưới 50, tăng 115% so với nhiệm kỳ trước...

 MINH  MẠNH