Dù ở khía cạnh nào và diễn biến ở mỗi quốc gia khác nhau, nhưng đều cho thấy được vai trò to lớn của quân đội cũng như quan điểm chính trị của quân đội đối với các cuộc cách mạng đó hết sức quan trọng, then chốt. Trước tình hình đó, các quan điểm, tư tưởng về các cuộc cách mạng, đặc biệt là các cuộc “cách mạng màu” có ít nhiều ảnh hưởng đến hệ tư tưởng và cách hành xử của một số người ở Việt Nam, biến tấu thành những quan điểm lệch lạc, phản động, đi ngược lại đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về vai trò của quân đội ta hiện nay. 

Trước những luồng tư tưởng núp bóng dân chủ của các đối tượng phản động, âm mưu chống phá Đảng và quân đội ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác, nâng cao nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng. Khi mỗi quân nhân, mỗi người dân hiểu rõ được vai trò, nhiệm vụ của quân đội đối với Tổ quốc, đối với Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới thì sẽ tạo được lá chắn vững chắc về tư tưởng chính trị, miễn nhiễm trước những luồng tư tưởng sai lệch, phản động vốn được các thế lực thù địch tuyên truyền gieo rắc trên các mạng xã hội, kênh thông tin phản động hiện nay.

leftcenterrightdel
Biên đội tàu tên lửa huấn luyện trên biển. Ảnh: Baohaiquanvietnam.vn.

Vùng 2 Hải quân là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc với đặc thù là thường xuyên có các lực lượng hoạt động độc lập trên biển, các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm về chiến lược kinh tế - quốc phòng, an ninh... Loạt bài “Mùa xuân Ả Rập - 10 năm nhìn lại” là những tư liệu quý báu trong công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” tại đơn vị. Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp Vùng 2 Hải quân luôn xác định rõ việc tiến hành hiệu quả công tác tư tưởng tại đơn vị sẽ góp phần xây dựng ý chí, niềm tin cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sự vào cuộc của các tổ chức trong giáo dục, quán triệt, định hướng tư tưởng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động về “phi chính trị hóa” quân đội; nhận thức đúng của bộ đội sẽ là lá chắn vững chắc trước những tư tưởng lệch lạc, sai trái của các thế lực phản động; quá trình tổ chức các phong trào thi đua song song với việc hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, luôn tập trung vào đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các phong trào hành động cách mạng tại đơn vị đã không ngừng xây dựng những tấm gương lan tỏa, phát sáng, đập tan âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trên mặt trận tư tưởng trong tình hình hiện nay.

Đại tá ĐỖ HỒNG DUYÊN - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân