Đồng chí MAI XUÂN ANH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương:

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, chăm lo, động viên công nhân, người lao động (NLĐ) vươn lên trong cuộc sống. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN), đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân lao động...; qua đó, nhiều công nhân, NLĐ đã thể hiện rõ nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ kinh nghiệm của các tổ chức công đoàn trong tỉnh, với trách nhiệm thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) trong các đơn vị KTTN, tôi mong rằng, LĐLĐ các tỉnh (thành phố) phối hợp chặt chẽ với đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh (thành phố) đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến NLĐ về các chủ trương chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ và tỉnh ủy (thành ủy) về củng cố, xây dựng phát triển TCĐ, đảng viên, các đoàn thể trong DN bằng các hình thức phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh. Tích cực tuyên truyền, vận động người quản lý DN và các thành viên trong DN hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thành lập TCĐ, đoàn thể là góp phần nâng cao vị thế của DN, với mục tiêu phát triển DN lành mạnh, hiệu quả, bảo đảm lợi ích chính đáng của chủ DN, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, lợi ích của Nhà nước... 

leftcenterrightdel

Công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty TNHH Eco-Lakeside Home, trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Xuân Thưởng

Ông Trương An Phúc, Giám đốc Nhà máy Quy Chế Từ Sơn (Bắc Ninh)

Xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp

Đối với những doanh nghiệp (DN) có TCĐ thì thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa đảng ủy (chi bộ) với chủ DN, hoặc ban giám đốc là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng TCĐ ở đơn vị KTTN. Ở nhà máy chúng tôi, Đảng ủy nhà máy và ban giám đốc đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; an ninh, quốc phòng; lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đảng ủy nhà máy đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCĐ và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà máy; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Giám đốc nhà máy có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để Đảng bộ nhà máy thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy và Giám đốc nhà máy phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý nhà máy, thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp mà hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy luôn đạt kết quả tốt, quần chúng ưu tú trong nhà máy mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Long (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai):

Chọn doanh nghiệp làm điểm xây dựng tổ chức đảng để rút kinh nghiệm

Là chủ DNTN nhưng cũng là bí thư chi bộ tổ dân phố, tôi hiểu sâu sắc rằng, công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị KTTN được Đảng ta rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, chính sách thực hiện. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, KTTN đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, xây dựng TCĐ trong các đơn vị KTTN vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại.

Đầu tiên phải kể đến là nhận thức chưa sâu sắc, quyết tâm chưa cao cả từ phía DN và cấp ủy địa phương trong thực hiện quan điểm, chủ trương xây dựng TCĐ trong đơn vị KTTN. Công tác này chưa được cấp ủy địa phương coi trọng đúng mức, còn DNTN thì “ngại có thêm một tổ chức” trong đơn vị mình. Công tác phát triển đảng viên trong đơn vị KTTN cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân đảng viên làm việc trong các DNTN chỉ muốn sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú để tránh sự ràng buộc, nhận xét, phân loại hằng năm, ảnh hưởng đến công việc. Mặt khác, vai trò, sức hút của TCĐ trong đơn vị KTTN chưa thật sự hấp dẫn các ông chủ…

 Để xây dựng và phát huy vai trò của TCĐ trong các đơn vị KTTN, theo tôi phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cả cấp ủy địa phương và đơn vị KTTN, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm từ hai phía. Chọn một số công ty, DN làm điểm xây dựng TCĐ để rút kinh nghiệm, làm rõ mô hình, cơ chế, phương pháp hoạt động rồi mới phổ biến, nhân rộng.

Ông PHẠM VŨ TUẤN, cán bộ hưu trí, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội:

Trong điều kiện nào cũng phải bảo đảm chất lượng phát triển Đảng

Đọc vệt bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân về những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị KTTN, tôi rất tâm đắc về chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với KTTN. Tuy nhiên tôi cũng suy nghĩ, chủ trương của Đảng, cũng như lợi ích của TCĐ trong các DN là rất rõ ràng, nhưng vẫn có DN không mặn mà với công tác xây dựng Đảng. Vệt bài đã khái quát về nguyên nhân các DN không mặn mà với nhiệm vụ này; đó là vấn đề nhận thức về Đảng của chủ DN và NLĐ chưa thật sự sâu sắc, văn bản chỉ đạo thiếu đồng bộ, cơ chế chính sách chưa rõ ràng, quyền lợi của DN có TCĐ không hơn những DN không có TCĐ...

Theo tôi, để khắc phục tình trạng này, đề nghị Trung ương hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; các cấp ủy cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN tạo điều kiện để công nhân, NLĐ phấn đấu vào Đảng. Đối với TCĐ trong đơn vị KTTN cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN... Trong công tác kết nạp đảng viên mới ở DN, dù trong điều kiện nào cũng phải bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng dẫn đến vi phạm các quy định của Đảng.

Đồng chí NGUYỄN HOÀNG PHI, cán bộ công đoàn Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam (Bình Dương):

Tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn với chủ doanh nghiệp trong tạo nguồn phát triển Đảng

Từ thực tiễn tham gia công tác công đoàn ở DN 100% vốn đầu tư nước ngoài có TCĐ, tôi cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với chủ DN có vai trò quan trọng trong công tác phát triển Đảng ở đơn vị KTTN. Bởi lẽ, ở loại hình DN này, công đoàn khẳng định được vai trò cầu nối giữa chủ DN với người lao động (NLĐ), có tiếng nói trong các hoạt động liên quan đến quyền lợi của công nhân và được pháp luật bảo hộ. Theo đó, để công tác xây dựng Đảng đạt kết quả thiết thực, tổ chức công đoàn ở DN có vốn đầu tư nước ngoài cần phối hợp chặt chẽ với chủ DN làm tốt công tác tuyên truyền về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng...

Với lực lượng 2.766 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 67 tổ công đoàn bộ phận trong 5 xưởng chuyên môn, những năm qua, hoạt động của Công đoàn Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam thu được nhiều thành công. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn, trong đó có nội dung bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Đội ngũ cán bộ công đoàn ở các tổ thường xuyên tiếp xúc với đoàn viên công đoàn, NLĐ nên nắm chắc tư tưởng, năng lực, thái độ chính trị của từng người. Đây là điều kiện thuận lợi nhằm phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để TCĐ bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa tổ chức công đoàn với chủ DN phải được duy trì chặt chẽ, có cơ chế rõ ràng, thống nhất, mới góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong đơn vị  KTTN. 

Công nhân VŨ DUY DŨNG, Công ty Cổ phần dụng cụ thể thao Delta (Thanh Hóa):

Mong công ty sớm có tổ chức đảng 

Do ở công ty chưa có TCĐ, nên hằng tháng tôi đều phải bố trí thời gian trở về địa phương tham gia sinh hoạt Đảng. Do thời gian gắn bó với chi bộ và người dân ít, nên việc nắm tình hình kinh tế-xã hội của địa phương và việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên với tôi rất hạn chế. Tôi cũng không được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể. Bởi vậy, điều tôi trăn trở, suy nghĩ nhiều là do phải lo toan cuộc sống, nên ít có thời gian tham gia các hoạt động lãnh đạo của chi bộ và các nhiệm vụ do TCĐ phân công. Vì vậy, tôi mong muốn công ty nơi tôi làm việc sớm thành lập TCĐ để chúng tôi thuận lợi hơn trong sinh hoạt, tham gia đóng góp ý kiến sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ, gắn với hoạt động sản xuất của công ty, cống hiến sức mình vì sự phát triển của công ty. Đó cũng là cách chúng tôi gắn bó với Đảng, với công ty lâu dài.

Cùng với đó, tôi mong muốn, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức của chủ DN đối với công tác phát triển Đảng trong các đơn vị KTTN. Có như vậy, chủ DN mới tạo mọi điều kiện cho TCĐ hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho đảng viên làm việc, quan tâm, cất nhắc những đảng viên gương mẫu, tích cực, có trí tuệ đảm nhiệm những vị trí chủ chốt, tạo động lực thúc đẩy công ty phát triển.

Ông NGUYỄN THÁI VINH, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ lạng Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc):

Quan tâm tạo điều kiện để phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Tôi rất đồng tình với việc đặt vấn đề, nêu cách giải quyết trong vệt bài “Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị KTTN” đăng trên Báo Quân đội nhân dân, nhất là việc nêu hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực KTTN. Tôi cho rằng, một trong những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị KTTN đó là tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.

Thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của không ít doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không ổn định, số lượng công nhân thường xuyên biến động, nhiều nơi công nhân có mức thu nhập còn thấp; không ít công nhân e ngại, hoặc không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, dẫn đến nguồn phát triển Đảng bị thiếu. Tại tỉnh Đắc Lắc, trong năm 2018, trong số 30 tổ chức cơ sở đảng không kết nạp được đảng viên mới, thì hầu hết là tổ chức cơ sở đảng thuộc đơn vị KTTN. Vì vậy, theo tôi, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để DNTN phát triển đảng viên mới, củng cố vững chắc tổ chức cơ sở đảng. Trước hết, cấp ủy địa phương nơi các đơn vị KTTN hoạt động cần khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chủ DN; từ đó hỗ trợ DN xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng ưu tú trong DN, chủ DN tham gia các lớp bồi dưỡng phát triển Đảng...

ĐÌNH ANH - BÌNH DUY (tổng hợp)