Trong khí thế thi đua, tràn đầy quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, BCH Trung ương dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước.

Thành quả của nửa đầu nhiệm kỳ tiếp tục khẳng định sự vững vàng, mạnh mẽ, quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Với tinh thần "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt", Đảng ta đã phát huy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, có nhiều rủi ro, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước trong khu vực cũng như các tình huống phức tạp trên biển và tuyến biên giới. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn Đảng đã có nhiều đổi mới rất tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt". Những thành tựu đạt được của nửa đầu nhiệm kỳ tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Khóa XIII. Ảnh: TTXVN 

Thông qua hội nghị lần này, niềm tin của nhân dân đối với Đảng càng thêm củng cố vững chắc khi BCH Trung ương Đảng dành nhiều thời gian phân tích những hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc trong nửa đầu nhiệm kỳ, xác định chủ trương, nhiệm vụ cho nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã nghiêm túc nhìn lại mình, để điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII đi vào cuộc sống, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, tiếp tục phấn đấu đạt những thắng lợi to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, tiến bước nhanh trên con đường đổi mới và phát triển, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, vững chắc. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nhiệm vụ trọng tâm được Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ xác định các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Quân đội đã luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII để Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xác định các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững, phát huy và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

QĐND