Vừa chủ động sáng tạo, vừa cẩn trọng kỹ lưỡng

Sáng 12-9-2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ QUTƯ, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đều đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội, nhất là công tác nhân sự (CTNS) được tiến hành khoa học, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu dự buổi làm việc với Thường vụ QUTƯ, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, vào ngày 12-9-2020. Ảnh: TTXVN.

Để có kết quả đó, trong suốt nhiệm kỳ qua, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP) luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và lãnh đạo chuẩn bị nhân sự khóa mới một cách chủ động, sáng tạo nhưng hết sức cẩn trọng, kỹ lưỡng.

Còn nhớ, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Bí thư có Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ QUTƯ đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong quân đội. Trên cơ sở đó, Thường vụ QUTƯ xây dựng, ban hành Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23-7-2019 “Về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Sau đó không lâu, khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã sớm hoàn thiện, ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26-10-2019 về việc thực hiện Chỉ thị của Thường vụ QUTƯ về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trong các văn bản này, vấn đề chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được đề cập một cách hệ thống, toàn diện; xác định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, giải pháp lãnh đạo, yêu cầu đạt được và tiến độ thực hiện, hoàn thành.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của CTNS đại hội, tiếp đó, Thường vụ QUTƯ ban hành Quyết định số 742-QĐ/QUTW về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP làm Trưởng tiểu ban. Việc thành lập Tiểu ban Nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác lãnh đạo chiến lược và chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương và Thường vụ QUTƯ về CTNS.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo, đến nay, Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Thường vụ QUTƯ giao cho: Một là, xây dựng phương hướng và chuẩn bị nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo chỉ đạo của Trung ương; nhân sự Thường vụ QUTƯ; nhân sự lãnh đạo BQP nhiệm kỳ mới; nhân sự dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của Trung ương. Hai là, chỉ đạo thường vụ đảng ủy các đảng bộ trực thuộc QUTƯ kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với CTNS cấp ủy, báo cáo Thường vụ QUTƯ. Ba là, dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng theo kế hoạch của Trung ương. Bốn là, chuẩn bị nhân sự các cơ quan làm việc của đại hội; các tài liệu về bầu cử và tài liệu có liên quan về nhân sự đại hội trình Thường vụ QUTƯ và QUTƯ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 xem xét để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Vẫn với cách làm rất chủ động, ngày 11-11-2019, Thường vụ QUTƯ tổ chức hội nghị cán bộ chủ trì đơn vị và các cơ quan chức năng trong toàn quân để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 của Thường vụ QUTƯ và hướng dẫn các nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ, yêu cầu của CTNS đại hội khóa mới. Tại hội nghị này, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quân bày tỏ sự đồng thuận rất cao trong nhận thức, bày tỏ quyết tâm triển khai toàn diện, hiệu quả các khâu, các bước của CTNS đại hội.

Thường vụ QUTƯ chỉ đạo, TCCT hướng dẫn các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, chủ động nguồn cán bộ để chuẩn bị cho kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc BQP chủ động tiến hành rà soát số cán bộ không còn đủ điều kiện tái cử theo quy định, dự kiến phương án nhân sự thay thế và tiến hành kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Theo quy định của QUTƯ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy đảng các cấp từ cơ sở đến QUTƯ thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý. Hằng năm, vào quý I, các đơn vị trực thuộc BQP lại tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch, báo cáo Thường vụ QUTƯ. Trong quý III và quý IV-2019, đã tập trung kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý cấp sư đoàn, bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh để chuẩn bị nhân sự đại hội. Trong quý IV-2019 và quý I-2020 tập trung kiện toàn, sắp xếp cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị trực thuộc BQP gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới.

Để công tác chuẩn bị nhân sự đạt hiệu quả cao, các đảng bộ, tổ chức đảng hết sức chủ động trong công tác dự kiến nhân sự cấp ủy các cấp theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 của Thường vụ QUTƯ và các hướng dẫn liên quan. Cùng với chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, thường vụ đảng ủy các quân khu và Bộ đội Biên phòng đã trao đổi, thống nhất với thường trực các tỉnh ủy, thành ủy về nhân sự cán bộ quân đội tham gia cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Quân khu 7 và Quân khu 9 hiệp thương 100% bộ CHQS cấp tỉnh, ban CHQS cấp huyện... được cơ cấu cán bộ quân đội tham gia cấp ủy địa phương.

Từ kết quả đạt được, tại hội nghị làm việc với Thường vụ QUTƯ, tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, khẳng định: CTNS đại hội trong Đảng bộ Quân đội được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 của Thường vụ QUTƯ, trọng tâm là về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy và quy trình 5 bước theo chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5, bày tỏ: “Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về kết quả công tác rà soát số cán bộ không còn đủ điều kiện tái cử theo quy định, dự kiến phương án nhân sự thay thế và tiến hành kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Phần việc này được tiến hành quyết liệt, trong khi đảng viên không đủ điều kiện tái cử cũng bày tỏ sự đồng thuận rất cao với chủ trương của trên; hài lòng với các chế độ, chính sách đi cùng... Đây là một thành công lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CTNS của QUTƯ”.

Bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về trình độ lý luận chính trị đối với từng chức danh cán bộ, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ, trực tiếp là TCCT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, học viện, nhà trường phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 9-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với BQP và Bộ Công an. Đến nay, số cán bộ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản bảo đảm về tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng với chức danh đảm nhiệm.

Đẩy mạnh luân chuyển, tăng cường rà soát chất lượng cán bộ

Khảo sát tại nhiều đảng bộ quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng cho thấy: Thực hiện chủ trương của Thường vụ QUTƯ, QUTƯ, các đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ (LCCB), chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Ví như, dịp trước đại hội đảng các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 1 tiến hành điều động, bổ nhiệm 344 cán bộ. Đây là những cán bộ trong quy hoạch, có đủ trình độ, năng lực đảm trách nhiệm vụ mới; đồng thời bảo đảm được các yếu tố cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. Với cách làm quyết liệt, đúng người, đúng việc, những cán bộ được tin tưởng luân chuyển, bổ nhiệm đều nhanh chóng bắt tay vào thực tiễn công tác, khẳng định trình độ, năng lực ngay từ những ngày đầu tiếp nhận cương vị mới.

Cùng với việc chỉ đạo làm tốt công tác luân chuyển ở cơ sở, QUTƯ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc điều động cán bộ giữa các đơn vị, giữa các cơ quan của BQP với các đơn vị hoặc điều chuyển lãnh đạo, chỉ huy của các cơ quan, đơn vị về BQP; cũng như đưa cán bộ của nhà trường ra đơn vị để tích lũy kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác giảng dạy. Đây là phần việc được tiến hành thường xuyên, nền nếp, gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ các cấp. Thiếu tá Đào Văn Việt, Phó trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu 5, cho rằng: “Chủ trương sớm LCCB để chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới là phần việc hết sức kịp thời, đúng đắn, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp. Cái hay ở chỗ việc luân chuyển được tiến hành đúng thời điểm thích hợp, giúp cán bộ có đủ thời gian để trải nghiệm, khẳng định năng lực và cùng cấp ủy đơn vị chuẩn bị các khâu, các bước cho đại hội đảng nhiệm kỳ mới”.

Một trong các giải pháp được Thường vụ QUTƯ tập trung lãnh đạo trước thềm đại hội đảng các cấp thời gian qua là đã tập trung giải quyết tốt công tác tư tưởng cho cả cán bộ được luân chuyển và đội ngũ cán bộ tại đơn vị mới một cách đồng bộ, kịp thời. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận được tiến hành chặt chẽ, giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị sớm đồng thuận, đoàn kết thực chất, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ; tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao nhất cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Theo khảo sát của Báo Quân đội nhân dân, ngay từ đầu quý I-2020, tại phiên đối thoại giữa lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị với toàn thể cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư cấp ủy cùng đại biểu cơ quan chức năng đã hướng nội dung phát huy dân chủ vào việc giới thiệu nhân sự các cấp ủy nhiệm kỳ mới; công khai quyền lợi và trách nhiệm của đảng viên, quần chúng trong tham gia vào CTNS đại hội; các quyền cơ bản trong phát hiện, giới thiệu nhân sự và phương pháp, hình thức tiến hành kiểm tra, giám sát, phản biện về nhân sự cấp ủy các cấp... Cùng với đó, tất cả thông tin phản hồi, ý kiến thắc mắc do nhiều nguyên nhân khác nhau không thể phản ánh trực tiếp hoặc chưa được bày tỏ trong đối thoại dân chủ sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận thông qua nhiều hình thức, phương pháp.

Đặc biệt, việc đóng góp cho tổ chức đảng và giám sát CTNS đại hội trong thời gian qua luôn được gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong quân đội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT QUTƯ và UBKT các cấp đã đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, UBKT các cấp sớm tham mưu cho thường vụ đảng ủy và các cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các tổ chức quần chúng trong quân đội về CTNS; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý phục vụ CTNS của đại hội đảng bộ các cấp. UBKT các cấp cũng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trước và sau đại hội đảng các cấp.

Với các bước chuẩn bị nhân sự chủ động, sáng tạo nhưng cẩn trọng, kỹ lưỡng, công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, UBKT... và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến bầu cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội cấp trên đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao; trong đó gần 99% nhân sự cơ cấu giữ chức bí thư, phó bí thư của các đảng bộ trực thuộc QUTƯ trúng cử ban chấp hành với số phiếu tín nhiệm từ 90-100%. Trong tổng số 60 đảng bộ trực thuộc QUTƯ đã đại hội, phần lớn các đảng bộ bầu đủ số lượng cấp ủy; một số đảng bộ được Thường vụ QUTƯ cho phép bầu thiếu số lượng cấp ủy (kiện toàn sau đại hội). Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, cùng với việc chuẩn bị tốt nhân sự Thường vụ QUTƯ, nhân sự lãnh đạo BQP nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo chỉ đạo của Trung ương.

(còn nữa)

NGUYỄN TẤN TUÂN - MÈ QUANG THẮNG