Từ năm 2020 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhất là chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

 
leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong việc phối hợp triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả chương trình trong những năm qua.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng đề nghị, trong thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các quy chế, kế hoạch đã được ký kết; tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức triển khai và thực hiện. Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chú trọng vào các đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Tin, ảnh: KHÁNH NHÂN-VĂN MẪN