leftcenterrightdel
 Nghi thức ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Theo đó, cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Quân y 175 phấn đấu thực hiện tốt nhiều nội dung như: Tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí  Minh, ý nghĩa Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của cấp trên về thực hiện bầu cử và làm tốt công tác bầu cử. 100% các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, truyền thống xây dựng, phát triển, trưởng thành của bệnh viện. Ngoài ra, tập thể bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp triển khai làm tốt nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị và luôn chủ động triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 100% cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, đợt thi đua diễn ra đến ngày 30-5. Thông qua thi đua, nhằm giáo dục, tuyên truyền phổ biến cho toàn thể bệnh viện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như ý nghĩa của các ngày lễ lớn. Từ đó, động viên, cổ vũ tập thể bệnh viện đoàn kết, thống nhất, ra sức rèn luyện, cống hiến, gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Tin, ảnh: HOÀNG LONG