Đại tá Nguyễn Minh Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198 chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Đặng Quý Dương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 198.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Lữ đoàn Đặc công 198 đã quán triệt và thực hiện tốt Phong trào Thi đua (PTTĐ) Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Đơn vị chủ động tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước, dân tộc, như các đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”, đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” kết hợp với lồng ghép, thực hiện tốt các cuộc vận động, PTTĐ của các cấp, các ngành.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Từ thi đua và qua thi đua, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quán triệt sâu sắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ năm 2021, xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Các cấp ủy, chi bộ được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Lữ đoàn Đặc công 198 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá”, xây dựng trận địa tư tưởng đơn vị vững chắc, làm tốt công tác kiện toàn tổ chức biên chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm. 

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đợt thi đua cao điểm, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 xác định quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực của mọi quân nhân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, bảo vệ an toàn trong bầu cử. Bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm với 100% quân số tham gia, hoàn thành công tác bầu cử trước thời gian quy định.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 198 chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Diễu duyệt đội ngũ tại lễ phát động đợt thi đua. 

Ngoài ra, Lữ đoàn Đặc công 198 sẽ xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo kế hoạch, thời gian đợt thi đua cao điểm là 30 ngày (từ ngày 23-4 đến 23-5).

Tin, ảnh: XUÂN ĐỨC