leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo. 

Theo đó, UBBC tỉnh Bình Phước đã công bố trong đợt bầu cử vừa qua, toàn tỉnh có 732.098 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cử tri. Kết quả đã bầu 6 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 354 đại biểu HĐND thành phố, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh và bầu 2.769 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Trong số 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, ngoài các đại biểu đang làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, còn có các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, gồm: Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Minh, Ni sư Thích Nữ Nhật Khương, Phó Trưởng ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước...

UBBC tỉnh Bình Phước cũng đã nêu đánh giá công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định, quy chế, chặt chẽ và công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, giúp các cử tri đi bầu thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử và sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đã tạo nên những nét mới, góp phần giúp cuộc bầu cử đạt hiệu quả, thành công.

 Tin, ảnh: ĐOÀN MINH