Tại buổi hội đàm, trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022; xác định phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2022-2023.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan nước CHDCND Lào. Ảnh LÊ SÁU 

Theo đó, trong mùa khô 2021-2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế, sự giúp đỡ trách nhiệm, hiệu quả của Ban công tác đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan, Đội quy tập 192, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Salavan để hồi hương về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo hai đoàn công tác ký kết và trao biên bản phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023. Ảnh LÊ SÁU 

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ để Đội quy tập 192 tổ chức tìm kiếm, quy tập, phấn đấu tìm được nhiều liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Salavan để đưa về nước. Lãnh đạo Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan nhất trí với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định sẽ quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho Đội quy tập 192 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2022-2023.

Cũng tại buổi hội đàm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan đã trao đổi, thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022; đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 2 bên sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

MINH TÚ-LÊ SÁU