Giai đoạn 2013-2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, ngày 6-12-2013; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg, ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 1-12-2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình thực hiện cơ bản đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và các mặt bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ luôn đề cao trách nhiệm được giao. Từ năm 2013 đến nay, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 251 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước có 103 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia có 148 hài cốt liệt sĩ.

leftcenterrightdel

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị, đề xuất để bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel

Hội nghị về chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định, đến khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, huy động sức mạnh tổng hợp hỗ trợ về chế độ, chính sách và mọi mặt bảo đảm cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thường xuyên rà soát trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống bảo đảm cho Đội K51 đã quá niên hạn, hư hỏng không sử dụng được, đề xuất thanh lý thay thế mới để bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.