Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Cụ thể như sau:

1. Cơ quan, tổ chức Nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam bao gồm:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh;

b) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp.

2. Việc dịch, biên tập và làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam phải bảo đảm:

a) Hiệu quả, chất lượng và đúng mục đích;

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

* Bạn đọc Triệu Thị Linh ở phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 19 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng.

4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại.

6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

QĐND