Nội dung bài báo phản ảnh từ năm 2014, gia đình ông Trần Văn Thành ở xóm Bảo An, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn với quy mô lớn trong khu dân cư, hằng ngày thải ra môi trường một lượng lớn nước thải, chất thải, trong khi công trình xử lý chất thải không bảo đảm, do đó đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

Sau khi báo đăng, ông Trần Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp đã trực tiếp kiểm tra, kiên quyết yêu cầu hộ chăn nuôi nói trên phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm. Sau đó, gia đình ông Trần Văn Thành đã tổ chức xây bể xử lý nước thải chăn nuôi đúng tiêu chuẩn, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi thối. Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại xóm Bảo An và nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải không được xử lý đúng quy định đã cơ bản được khắc phục. Các hộ dân sinh sống xung quanh cơ sở chăn nuôi rất phấn khởi và gửi lời cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã phản ánh đúng thực tế, giúp người dân thoát khỏi cảnh phải sống trong môi trường ô nhiễm nhiều năm qua.

HỒ VĂN NGỌC