Cụ thể, theo Thông báo số 390-TB/UBKTTW ngày 6-12-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Công ty Hải Thắng xây dựng công trình vi phạm hành lang đê biển tại xã Phúc Thắng. Bên cạnh đó, một số trạm trộn bê tông thuộc hai xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong vi phạm về hành lang đê điều, thoát lũ cũng đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh...

leftcenterrightdel
 Đê biển Nghĩa Hưng.

Trước thực trạng nói trên, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Ngày 24-5, Huyện ủy Nghĩa Hưng có Công văn số 737-CV/HU gửi UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn yêu cầu UBND huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý đất đai; ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm những vi phạm nêu trên; kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm hành lang đê điều, thoát lũ. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đất đai, hành lang đê điều, thoát lũ. Đảng ủy, UBND các xã: Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong và Phúc Thắng chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện về việc xử lý những vi phạm nêu trên. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Sái Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: “Theo đúng tinh thần chỉ đạo của văn bản nêu trên, nếu các doanh nghiệp không tự tháo dỡ thì yêu cầu UBND các xã có liên quan tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25-6-2023”.

VĂN ĐỨC