1. Báo QĐND Hằng ngày số Tết

2. Báo QĐND Cuối tuần số Tết: Ghép 2 số báo 1.412 và 1.413

3. Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng số Tết: Số xuất bản 349 (tháng 1-2023)

Để phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần bộ đội theo Thông tư số 138/2020/TT-BQP và lực lượng Dân quân tự vệ theo Thông tư số 77/2011/TT-BQP dịp Tết Nguyên đán 2023, Báo Quân đội nhân dân đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Cơ quan Chính trị trực thuộc đặt báo quý 1-2023 bảo đảm đủ các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân số Tết 2023 theo tiêu chuẩn được quy định.

Hiện nay, Bưu điện các tỉnh, thành phố đang nhận đặt mua báo, tạp chí quý 1-2023. Nếu cơ quan, đơn vị quân đội nào đặt các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân số Tết 2023 không đúng quy định, đề nghị bưu điện các tỉnh, thành phố phản hồi về Báo Quân đội nhân dân (qua Phòng Phát hành và Truyền thông) theo số điện thoại: 0987268268.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng thông báo!