Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Quy chế phối hợp trong quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND/QĐ-UBND, ngày 23-4-2021 của UBND tỉnh Lào Cai). Cụ thể, về phối hợp quản lý các khu, điểm du lịch trong khu vực biên giới, Điều 6 quy định:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố biên giới tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận các khu, điểm du lịch địa phương và mô hình quản lý, khai thác theo quy định của Luật Du lịch khi đủ điều kiện.

leftcenterrightdel
Phát triển tỉnh Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế. Ảnh: Chinhphu.vn 

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch trên địa bàn; trường hợp khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh giao cho một cơ quan, đơn vị, tổ chức thì cơ quan, đơn vị, tổ chức đó có trách nhiệm quản lý, khai thác; đôn đốc, huy động các lực lượng chuyên ngành (Công an, Biên phòng...), UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với tổ chức được giao quản lý khu, điểm du lịch, các di tích văn hóa - lịch sử, danh thắng... để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn minh, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

3. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn kể cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch như: Nhà hàng, quán ăn, quán bar; dịch vụ cho khách du lịch thuê xe ô tô, mô tô; bán hàng rong tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Về phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, Điều 8 quy định:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thanh tra, kiểm tra trong hoạt động du lịch đảm bảo không trùng lặp về nội dung đối với một đơn vị, doanh nghiệp theo quy định.

2. Các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh trật tự, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, niêm yết giá, khai báo khách lưu trú... sau các đợt thanh tra, kiểm tra.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đề nghị doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho các cơ quan chức năng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch.

4. UBND các huyện, thành phố biên giới có trách nhiệm phối hợp kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.