Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6, Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

1. Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.

2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.

b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.

c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định tại điểm a hoặc quy định tại điểm b khoản này, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm theo quy định.

3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

* Bạn đọc Ngô Minh Đức ở xã A Ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông của người, hành khách trên phương tiện thủy?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 34 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này.

Thứ hai, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mang hành lý thuộc loại hàng hóa mà pháp luật cấm vận tải chung với hành khách;

b) Gây mất trật tự, an toàn trên phương tiện.

Thứ ba, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông trên phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện chở khách ngang sông.

QĐND