Trả lời: Khoản 1 Điều 9, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội quy định lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức gồm:

- Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề do cơ quan Trung ương tổ chức được tổ chức lần đầu.

- Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 2 tỉnh trở lên tham gia tổ chức được tổ chức lần đầu.

- Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên.

* Bạn đọc Trần Văn Hạnh ở tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về mức xử phạt hành chính khi tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 7 Điều 14, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa;

- Thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam;

- Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

QĐND