Ngày 15-6-2022, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã cử cán bộ về thôn Hành Quần gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Hiền để giải thích rõ thêm các nội dung theo thư đồng chí Hiền hỏi Báo Quân đội nhân dân. Sau khi được phân tích, giải thích các nội dung, đồng chí Hiền đã hiểu rõ và không có ý kiến, kiến nghị gì khác. 

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định: “Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng”. Đồng chí Hiền có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên như bản khai của cá nhân là 7 năm 4 tháng. Do vậy, thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 của đồng chí Hiền được quy đổi theo quy định; được tính tăng thêm do quy đổi là 14 tháng 20 ngày (tức là 1 năm 2 tháng 20 ngày).

Tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Thời gian tăng thêm do quy đổi được tính hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 1 năm được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương” và Khoản 3, Điều 10 quy định: “Khi tính hưởng chế độ nếu có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến 6 tháng tính bằng nửa (1/2) mức hưởng của một năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng mức hưởng của 1 năm”. Như vậy, thời gian tăng thêm do quy đổi của đồng chí Lê Đức Hiền là 1 năm 2 tháng 20 ngày, sẽ chỉ được tính là 1 năm. Việc đồng chí Hiền được hưởng trợ cấp một lần của 1 năm tăng thêm bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng (14.466.401 đồng + tiền tàu xe 200.000 đồng = 14.666.401 đồng như Phiếu thanh toán số 03/PTT-TC ngày 4-5-2022 là đúng quy định.

QĐND