Trả lời:

Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

leftcenterrightdel

Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh). Ảnh: Benhvienbaichay.vn.

Cũng theo điểm đ, khoản 1, Điều 14 của Nghị định này thì mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì được hưởng với mức hưởng là: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, vợ của Đồng chí có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ tháng 1-2018 đến nay đã đủ 5 năm liên tục và thực hiện khám, chữa bệnh đúng tuyến thì quyền lợi là sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng bằng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.