Trên cương vị Chủ tịch Hội CCB xã Ia Bă, CCB Hoàng Văn Nghiêm đã vận động các hội viên, nhân dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giữ gìn vệ sinh môi trường, chia sẻ những thông tin về phát triển kinh tế, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng… Từ đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Bổn, Chủ tịch UBND xã Ia Bă cho biết: “CCB Hoàng Văn Nghiêm luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào chung của hội. Tấm gương CCB Hoàng Văn Nghiêm có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp nhiều gia đình thay đổi nhận thức trong sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả. Cũng nhờ có sự đóng góp của ông và các hội viên CCB xã mà tình trạng trẻ em thất học, thanh thiếu niên sống thiếu lý tưởng ở địa phương không còn; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa được nâng lên… Đặc biệt, CCB Hoàng Văn Nghiêm luôn thân thiện, gần gũi với người dân để tuyên truyền, vận động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nên được nhân dân trong xã yêu mến, kính trọng”.

PHAN MẠNH PHÀN

(Phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)