Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 46 Luật Biển Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới hậu cần biển, phát triển kinh tế các huyện đảo; có chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư sinh sống trên các đảo.

2. Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh phát triển trên các đảo.

3. Nhà nước khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tăng cường hoạt động ngư nghiệp và các hoạt động khác trên biển, đảo; bảo vệ hoạt động của nhân dân trên biển, đảo.

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

* Bạn đọc Hoàng Văn Đức ở xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;

b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này;

b) Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.

QĐND