Tháng 8-1981, tôi và một số đồng chí khác ở Đại đội 7 được về phục viên. Theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân phục vụ qua các thời kỳ, tôi đã làm hồ sơ theo hướng dẫn gửi Ban CHQS huyện Ứng Hòa. Từ năm 2012 đến nay, sau nhiều đợt giải quyết tôi vẫn không được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Kính mong các cơ quan chức năng sớm xem xét, có câu trả lời thỏa đáng”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của ông Lê Văn Cư đến Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.   

QĐND