Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Văn Thân, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh đã chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định. Lần 1, Trường Sĩ quan Pháo binh đã giải quyết và có thông báo gửi ông Thân tại Công văn số 119/TB-TSQ ngày 22-1-2019. Lần 2, Bộ tư lệnh binh chủng đã có Quyết định số 293/QĐ-BTL ngày 13-3-2019 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập đoàn xác minh làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo của ông Thân. Từ ngày 28-3-2019 đến ngày 8-4-2019, hai lần Bộ tư lệnh có giấy mời ông Thân lên làm việc, nhưng ông đều vắng mặt. Bộ tư lệnh binh chủng đã có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi ông Thân tại Thông báo số 480/TB-BTL ngày 26-4-2019, do Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh ký, với nội dung:

1. Lý do con gái ông Thân không được tuyển QNCN năm 2018.

Đồng chí Phạm Thị Phòng không bảo đảm sức khỏe theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (3 lần đi viện tổng số 58 ngày theo tổng hợp của Quân y nhà trường); vi phạm kỷ luật 2 lần (vắng mặt trái phép); có thái độ không đúng mực đối với chỉ huy (tại Biên bản sinh hoạt của Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Pháo binh). Kết quả công tác năm 2017 đồng chí Phòng chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

Đối chiếu với các điều khoản quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và viên chức quốc phòng; Thông tư số 241/2017/TT-BQP ngày 29-9-2017 của Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 4318/HD-QL ngày 30-12-2017 của Cục Quân lực, đồng chí Phòng chưa đủ điều kiện để xét chuyển chế độ trong năm 2018. Thường vụ Đảng ủy Trường Sĩ quan Pháo binh đã họp, có các văn bản đề nghị lên Hội đồng tiền lương Binh chủng để xét duyệt 8 đồng chí, không có tên đồng chí Phòng.

2. Thông tin về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ giữa một số đồng chí công nhân viên quốc phòng và cơ quan quân lực Trường Sĩ quan Pháo binh trong việc xét chuyển chế độ từ công nhân viên quốc phòng sang QNCN năm 2018.

Qua nghiên cứu xác minh nội dung đơn tố cáo của ông Thân và kết quả báo cáo của đoàn xác minh, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh nhận thấy: Đơn tố cáo không có đủ cơ sở chứng minh sự việc rõ ràng, các thông tin của ông Thân không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, không đủ điều kiện, cơ sở để chứng minh nội dung tố cáo. Đoàn xác minh xác định: Không có tiêu cực trong việc xét duyệt, chuyển chế độ như đã tố cáo. 9/10 đồng chí công nhân viên quốc phòng có tên nêu trong đơn đã khẳng định điều này.

Từ những cơ sở nêu trên, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh kết luận: Việc xét chuyển chế độ từ công nhân viên quốc phòng sang QNCN của Trường Sĩ quan Pháo binh là đúng quy trình, thủ tục.

QĐND