Năm 1978, gia đình tôi đi xây dựng vùng kinh tế mới ở huyện Sơn Dương. Sau đó, có lần bố tôi về quê hỏi làm thủ tục đề nghị được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Xin hỏi bố tôi có đủ điều kiện được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba không và cần liên hệ với cơ quan nào?".

Nội dung anh Trần Văn Hồng hỏi được Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Việc xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang được thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, cụ thể: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; có thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân. Tiêu chuẩn cụ thể: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ đủ 20 năm trở lên. Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Cùng với quy định về thời gian, người được tặng huy chương phải có tinh thần tích cực công tác, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không vi phạm khuyết điểm lớn. 

Bố bạn có 10 năm 4 tháng công tác trong quân đội. Nếu quá trình công tác bố bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm khuyết điểm lớn và chưa được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, xin liên hệ với Ban CHQS huyện Sơn Dương (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) để được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng.

HÀ PHƯƠNG