* Về việc phải đóng 100% bảo hiểm: Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng là đơn vị kinh tế-quốc phòng, tự hạch toán kinh tế, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, mọi chi phí hạch toán vào giá thành sản xuất. Bản thân đồng chí Hòe công tác ở đơn vị cơ sở, thời gian tự túc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) do không tham gia lao động sản xuất cùng đơn vị để tạo ra sản phẩm, mà phải tập trung khắc phục tồn đọng tài chính tại công trình do bản thân thi công (theo kết luận thanh tra). Đồng chí Hòe đã xác định rõ trách nhiệm cá nhân, trong khi đơn vị đồng chí Hòe công tác không có giá trị sản xuất. Vì vậy, đồng chí Hòe phải nộp 100% tiền BHXH (phần người sử dụng lao động và phần người lao động phải đóng) để bảo đảm quyền lợi của bản thân khi nghỉ hưu.

* Về việc không được hưởng khoản chênh lệch tiền lương khi không nghỉ chuẩn bị hưu: Do tình hình tài chính của Công ty Thành An 116 hết sức khó khăn, nợ tồn đọng tài chính nhiều năm chưa giải quyết được; đồng thời, đơn vị dừng sản xuất kinh doanh nên không có nguồn thu để trả lương cho người lao động. Với những khó khăn như vậy nên trước khi đề nghị nghỉ hưu, lãnh đạo, chỉ huy Công ty Thành An 116 đã gặp gỡ đồng chí Hòe để động viên đồng chí Hòe nghỉ hưu ngay (không nghỉ chờ). Sau khi trao đổi giữa chỉ huy, cơ quan tài chính Công ty Thành An 116 với đồng chí Hòe, đã thống nhất: Chỉ nhận thanh toán phần trợ cấp một lần do BHXH chi trả; không nhận thanh toán các khoản phụ cấp, trợ cấp khác cho người nghỉ hưu thuộc phần trách nhiệm do đơn vị chi trả; cá nhân đồng chí Hòe đồng ý và cam kết không thắc mắc, khiếu kiện.

Do vậy, việc đồng chí Hòe không hưởng khoản chênh lệch tiền lương do không nghỉ chuẩn bị hưu theo Thông tư số 153/2017/TT-BQP ngày 26-6-2017 của Bộ Quốc phòng là do cá nhân tự nguyện và được thống nhất với đơn vị.

QĐND