UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn thư của ông Dương Văn Thừa tố cáo ông Trần Trung Tuyển, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh ký ban hành Giấy xác nhận số 156/XN-XĐ ngày 17-4-2018 không đúng với hồ sơ quản lý đất đai và không cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu của ông Dương Văn Thừa, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông Thừa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long). Ngày 29-11-2019, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Kết luận số 81/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Trần Trung Tuyển.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND quận, ông Dương Văn Thừa có đơn gửi UBND TP Hà Nội. Ngày 27-4-2020, UBND TP Hà Nội có Thông báo số 380/TB-UBND về việc không giải quyết lại tố cáo gửi ông Dương Văn Thừa với nội dung: “Nội dung tố cáo đã được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết tại Kết luận số 81/KL-UBND ngày 29-11-2019 là đúng quy định của pháp luật. Đơn của công dân và tài liệu kèm theo không có tình tiết mới làm thay đổi kết quả đã được giải quyết”.

Liên quan đến việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận đối với gia đình ông Dương Văn Thừa khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long), ông Thừa cũng đã có đơn thư khiếu nại và đã được UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét, giải quyết tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 12-7-2019, Quyết định số 7360/QĐ-UBND ngày 19-12-2019; được UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết tại Quyết định số 5118/QĐ-UBND ngày 13-11-2020.

QĐND