Đến nay, Cục Chính trị BĐBP đã xét, đề nghị xác nhận liệt sĩ cho 24 trường hợp và được Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) xét duyệt đề nghị 23 trường hợp, trong đó có đồng chí Trần Việt Dũng (hồ sơ đã được Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận, giải quyết theo quy trình và thẩm quyền quy định. Còn lại một trường hợp Cục Chính sách đang thẩm định, chưa gửi Cục Người có công).

Ngày 29-5-2020, Cục Người có công có Công văn số 796/NCC-CS1 gửi Cục Chính sách và Cục Chính trị BĐBP đề nghị làm việc về hồ sơ xác nhận liệt sĩ của BĐBP (23 trường hợp, trong đó có đồng chí Trần Việt Dũng). Ngày 4-6-2020, các bên đã tiến hành làm việc tại Cục Người có công. Sau khi làm việc, Cục Người có công đề nghị có 8/23 trường hợp ngoài thủ tục hồ sơ hiện đã có đầy đủ theo quy định, cần bổ sung thêm một số giấy tờ và giải trình thêm một số nội dung. Trường hợp đồng chí Trần Việt Dũng, cần bổ sung thêm Bản quá trình đóng Bảo hiểm Xã hội; giải trình nhiệm vụ của cán bộ BĐBP tăng cường phát triển kinh tế-xã hội và xác định thời gian khởi phát bệnh do công tác tại Đồn Biên phòng Lũng Làn (159) thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Căn cứ kết quả và biên bản làm việc, sau khi hoàn chỉnh nội dung theo yêu cầu của Cục Người có công, ngày 24-6-2020, Cục Chính trị BĐBP đã có Công văn số 899/CCT-CS gửi Cục Chính sách đề nghị Cục Người có công xem xét đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với đồng chí Trần Việt Dũng theo quy định (7 trường hợp còn lại, Cục Chính trị BĐBP cũng đã có công văn gửi Cục Chính sách đề nghị Cục Người có công xem xét đề nghị xác nhận liệt sĩ theo quy định).

QĐND