Bộ Giao thông vận tải cũng đã nhận được đơn đề ngày 4-9-2018 của ông Quách Văn Son kèm theo một số giấy tờ, tài liệu liên quan đề nghị xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với bà Quách Thị Kẹo theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Quốc phòng.

Sau khi xem xét, ngày 21-9-2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 10648/BGTVT-TCCB đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình làm rõ một số thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013. Ngày 23-11-2020, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp tục có Công văn số 11757/BGTVT-TCCB đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình làm rõ một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình nên chưa đủ cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định. Ngày 12-8-2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 7879/BGTVT- TCCB trả lời ông Quách Văn Son về việc này.

QĐND