Về quá trình giải quyết vụ án: Sau khi nhận được các thông tin của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc giải quyết vụ án; đồng thời, truy xét, thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 27-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định phục hồi vụ án để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Về việc khiếu nại quyết định giải quyết vụ án của Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân và phản ánh hành vi của điều tra viên Tạ Trung Kiên: Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân đã chuyển toàn bộ đơn khiếu nại và tài liệu kèm theo tới Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để giải quyết theo thẩm quyền.

Về việc phản ánh hành vi của kiểm sát viên Phạm Xuân Khoa: Kiểm sát viên Phạm Xuân Khoa không phải là người thụ lý vụ án như đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Nam nên Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân không trả lời, giải quyết nội dung này.

QĐND