Còn tôi lúc đó đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Quảng Bình, Vĩnh Linh (Quảng Trị). Toàn bộ đất đai, nhà cửa được giao cho anh trai và cháu dâu cạnh nhà trông giúp, vài tháng vợ con tôi mới về qua nhà một lần. Tháng 11-1979, vợ con tôi về quê thì nhà đã bị chính quyền xã Lập Lễ phá tan hoang, sau đó đã giao cho người khác sử dụng. Từ năm 1980, vợ chồng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét trả lại đất hoặc bồi thường thiệt hại nhưng chưa được giải quyết".

Trong trường hợp này, theo quy định tại Khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai 2013, Nhà nước sẽ không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu không phải do thực hiện các chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hay Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì gia đình ông có thể lấy lại đất nếu có đủ căn cứ chứng minh đất này là đất của gia đình mình. Để chứng minh mảnh đất thuộc quyền sở hữu của gia đình mình thì phải có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100, Luật Đất đai 2013. Khi có một trong các loại giấy tờ nêu trên, gia đình ông có thể làm đơn gửi tới UBND cấp xã nơi có mảnh đất để yêu cầu giải quyết. Sau khi UBND xã giải quyết, gia đình ông không đồng ý với việc giải quyết này thì có thể làm đơn khiếu nại tới UBND cấp huyện hoặc khởi kiện tới tòa án nhân dân cấp huyện để yêu cầu xem xét, giải quyết.

QĐND